EU vil gennemtrumfe aldeles utilstrækkelig kemikalie-reform

Af Folkebevægelsen mod EU

– Når Rådet dikterer sine forringelser af det i forvejen mildest talt svage REACH-projektet, burde parlamentet ikke bøje af, hvis det vil repræsentere borgernes interesser, udtale Ditte Staun fra Folkebevægelsen mod EU

Torsdag aften meddelte det finske formandskab, at der er indgået en aftale omkring kemikaliereformen REACH, som medlemslandene skal tage stilling til i næste uge og EU-parlamentet får til afstemning midt i december. Tidligere på ugen afviste repræsentanter for parlamentsgrupperne Rådets diktat. Men torsdag gav bl.a. PSE (socialdemoktater) og ALDE (liberale) sig.

– Hvis parlamentet ville repræsentere og forsvare borgernes interesser, sundheden og miljøet, så bør de ikke give sig for rådets diktater. Folkebevægelsen mod EU opfordrer til at bremse det projekt, som EU vil gennemtrumfe. Et projekt som kun er til glæde for kemikalieindustriens lobbyister, udtaler Ditte Staun, som er talsperson for Folkebevægelsen mod EU.

– Kemikaliereformen blev allerede kraftigt udvandet og forringet ved EU-parlamentets førstebehandling for godt et år siden. Rådets forslag gør kun ondt værre. Det betyder bl.a. EU-parlamentet får mindre indflydelse på hvor grænserne skal sættes overfor kemikalier , som giver kræft eller skader  forplantningsevnen.

Samtidig latterliggør EU igen det såkaldte substitutionsprincip – denne gang ved at åbne for, at virksomheder kun forpligtes til at udvikle sundere alternativer, hvis analyser viser, at de eksisterer. I praksis  betyder det, at alle firmaer fremover vil kunne lave analyser, som bekræfter påstande om, at der ikke er alternativer til deres farlige kemikalier, siger Ditte Staun og tilføjer:

– EU har mere end skuffet miljø- og forbrugerbevægelsernes forhåbninger til kemikaliereformen. Vi kan kun opfordre den danske regering og alle parlamentarikere til at stemme imod. Samtidigt vil vi opfordre til, at regeringen i stedet sætter fokus på FNs arbejde på området og styrker indsatsen imod sundheds- og miljøskadelige kemikalier på globalt plan. 

Handlen med miljøskadelige kemikalier er nemlig global og skal derfor håndteres via FN. Det kan også give Danmark og andre lande mulighed for at gå foran og bruge forsigtighedsprincippet, som desværre i EUs indre marked er fuldstændig underlagt princippet om grænseløs handel.

Netavisen 1. december 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne