Hetzen fortsætter

Kommunistisk Politik 18, 2006

Der er stadig omkring 900.000 personer i den erhvervsaktive alder, der står uden for arbejdsmarkedet. De er hensat til en kummerlig tilværelse på bistand eller i bedste fald maks. tre års dagpenge. Mange er højt uddannede eller har andre store kvalifikationer, men arbejdsmarkedet ”rummer” ikke plads til dem. Nyrup-regeringen oprettede så det rummelige arbejdsmarked, der betød, at de overenskomstansatte skulle respektere og ”rumme” alle outsiderne, der ikke fortjente overenskomster, men bistand, dagpenge eller i bedste fald en timeløn med offentligt løntilskud, der ikke genoptjener retten til dagpenge.

Disse grupper bliver tvangsaktiveret. De er tvunget til at arbejde for bistanden etc., hvis ikke de vil miste eksistensgrundlaget – og de gør det i titusindvis hver dag året rundt.

Alligevel har arbejdsgiverne i den forløbne uge igen fremført påstanden, at de arbejdsløse ikke gider arbejde. Det er nu det fjerde årti, at arbejdsgiverne kører på den påstand, idet de startede, efter den kapitalistiske krise slog igennem i starten af 70’erne, misvisende kaldet for oliekrisen. Denne gang handler det om, at Arbejdsmarkedsstyrelsen har påvist, at 135.000 personer i områder med mangel på arbejdskraft inden for det sidste år har været ledige i tre måneder eller mere.

Al dårligdom skyldes tilsyneladende enten indvandrere eller dovne arbejdsløse. I pressen rummes der ikke plads til diskussion om, hvorfor de mange arbejdsgivere inden for flaskehalsområderne ikke uddanner folk – tager lærlinge ind.

Hvad der derimod rummes plads til, er en diskussion om, hvorvidt det skal være muligt i et endnu større omfang at importere arbejdskraft fra Østeuropa, end det er i dag. Regeringen har i den tænkning de Radikale med på vognen. Partiets politiske ordfører, Elisabeth Geday, har en meget præcis løsning, der går uden om de 900.000 personer i Danmark, der er sat udenfor:

– Der er brug for at få ophævet de barrierer, der er for at få udenlandsk arbejdskraft til landet , udtaler Elisabeth Geday til Berlingske Tidende. ”

Netavisen 02. oktober 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne