Der knokles

Midt i sommerheden fremkom værdifulde oplysninger, der dog ikke kan komme bag på den arbejdende befolkning: Danskerne knokler som aldrig før!

Stik mod hvad Anders Fogh, hans beskæftigelsesminister, deres socialdemokratiske opposition, OECD, hjemlige økonomiske vismænd med mange flere siger. Når ikke de forsøger at skræmme os med terrorbomber, så prøver de med ældrebomber eller lignende; men de har ikke noget at komme efter. Produktiviteten pr. arbejdstime har været og er markant og støt stigende.

Det er korrekt at den ugentlige arbejdstid er blevet nedsat fra 40 til 37 timer over de sidste tyve år. Det er korrekt, at arbejderne har fået en ferieuge mere; men trods dette er omfanget af arbejdstimer forøget. Reelt bruger den enkelte flere arbejdstimer om ugen, hvilket den kolossale mængde overarbejde er et udtryk for.
Den voldsomme fleksibilitet har også betydet at et større timetal slet ikke registreres, da mange aflønnes efter produktivitet og ikke timer. Masser af arbejdere fortsætter arbejdet hjemme foran computeren.

Den ekstra uges ferie bliver, viser det sig, i stor udstrækning spist op af arbejds-sms’ere og arbejdsmails på PC’en.
Undersøgelsen viser, at kun 17 pct. er i stand til at svare NEJ på følgende spørgsmål:
”Læser du mails og/eller aflytter mobiltelefonen, når du er på ferie?”

Ugebrevet A4 har for nylig redegjort for, at hver tredje har svært ved at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. 40 pct. mener, at arbejdet fylder for meget, og endnu flere tænker jævnligt på arbejdet, når de har fri. Man kan i samme forbindelse nævne, at rigtig mange videreuddanner sig på individuel ”frivillig” basis udenfor arbejdstiden.

Det er vel at mærke kun den arbejdsrelaterede del af tilværelsen, der er opgjort her. Hertil skal lægges presset på den enkelte for at være i god fysisk og psykisk form, hvilket koster mange ugentlige timers motion i gennemsnit. Det gælder også presset for mere almen videreuddannelse/opkvalificering. Endelig er informationsstrømmen vokset til kolossale højder.

Stressfaktorerne er mange, så skilsmisseprocenterne og antallet af psykiske lidelser er lette at forklare.
Også i det lys er kravet om en 30 timers arbejdsuge fordelt med 6 timer på 5 hverdage fornuftigt.

Netavisen 12. august 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne