Bud efter bude

Stik imod alle forudsigelser omkring det elektroniske informations og distributionssamfund, så er antallet af fysisk omdelte forsendelser steget voldsomt. For femten til tyve år siden blev vi spået, at alle meddelelser ville blive overtaget af den elektroniske forsendelsesform. De faglige ledere i postvæsenet erklærede, at de ansatte måtte anerkende situationen og i konkurrencens navn geare antallet af ansatte til det lavere produktionsniveau.

I takt med stigningen af mails, sms’er samt øget brug af mobiltelefoner, så er antallet af forsendelser i almindelighed steget med særlig vægt på reklamer og nu også gratisaviser. To nye annoncerede gratisaviser til efteråret vil angiveligvis føre til en såkaldt overophedning i efterspørgsel på omdelere i en grad, der får de konkurrerende selskaber til at spekulere i import af polsk arbejdskraft.

Post Danmark har efterhånden gennemført så utålelige arbejdsvilkår, at virksomheden allerede i dag oplever en medarbejderflugt, der efterfølgende medfører en forøgelse af pålagt overarbejde, der igen undergraver arbejdsforholdene.

For nylig har Post Danmark indgået et frivilligt forlig for at undgå en arbejdsretsdom. Forliget indeholder en bod på 100.000 kr. til forbundet 3F samt at virksomheden skal indfri en efterbetaling til 40 ansatte af et indtil videre ukendt beløb for overtrædelse af indgåede overarbejdsaftaler. Ansatte havde strejket mod den voldsomme mængde overarbejde, de blev pålagt, hvilket stred imod overenskomsten, der siger, at arbejdet skal planlægges efter den forventede postmængde. Arbejdsretten vurderede – helt usædvanligt – at strejken var en forståelig situation, og fritog dermed de ansatte for ansvaret, der i stedet blev pålagt Post Danmark.

Forbundet 3F og afdelingen 3F Lager, Post og Servicearbejdernes Fagforening i København vurderer nu, at omfanget af forsendelser til omdeling i husstande med de to nye gratisaviser stiger så voldsomt, at det vil smitte af på løn og arbejdsforhold. I Storkøbenhavn dukker der også et nyt brevomdelingsselskab op ved navn Citymail. I hvert fald satser 3F på, at situationen kan benyttes til at lue ud i de værste ”arme-ben”-firmaer, der kører efter bedste westernstil.

Formanden for 3F-afdelingen i København, Bjarne Høpner, formulerer det således:

– Jo bedre forhold for budene, jo flere vil have jobbet og medvirke til sikker og stabil distribution.

Han er ganske vist samtidig klar over arbejdsgivernes interesse for polsk eller anden østeuropæisk arbejdskraft. Omdelingen af adresseløse forsendelser kræver jo ikke anden kvalifikation end god fysik, men importtruslen bekymrer ham ikke:

– Firmaerne må jo så indrette sig efter Østaftalen med dertilhørende overenskomst, rimelige boliger og forplejning.

Netavisen 11. juli 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne