Anti-velfærd

Mens der i medierne er gjort en del ud af at redegøre for det såkaldte Velfærdsforligs betydning for tilbagetrækningsalderen til henholdsvis efterløn og pension, så har det været yderst spagfærdigt med hensyn til konsekvenserne for dagpengemodtagerne, hvor især de ældre rammes hårdt med forringelser.

Her er i korte træk nogle væsentlige delelementer:

  • Hvor man som ledig bliver tvangsaktiveret efter et års arbejdsløshed, sænkes denne grænse nu til ni måneder
  • De 55-59-årige dagpengemodtagere fratages deres ret til forlængede dagpenge, der sikrer dem dagpenge frem til efterlønnen som 60-årige
  • 58-59-årige arbejdsløse fritages ikke længere for aktivering
  • Ledige over 60 år vil til gengæld få forhøjet deres dagpengeret til fire år modsat 2½ år i dag
  • Der indføres øget løntilskud til arbejdsløse (i mindst 12 måneder) over 55 år
  • Ældre arbejdsløse, der mister dagpengeretten har ret til et seniorjob til overenskomstmæssig løn. Kommunerne er blevet pålagt pligt til at ansætte dem. De ledige skal samtidig stå til rådighed for formidlet arbejde

Forliget rummer således en væsentlig brod mod ældre arbejdsløse, hvoraf de fleste ikke forstår jagten på dem.

Den almindelige kommentar lyder:
– Arbejdsgiverne vil jo stadig ikke ha’ os!

Netavisen 5. juli 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne