Parat til nye aktioner

Kommunistisk Politik 12, 2006

– Det må være slut med flinkeskolen. Vi er klar til at træde i aktion, hvis der indgås forlig om velfærdsforringelser .

Således lyder den klare melding fra Den Kommunale Fællesrepræsentation (DKF) i Århus, der repræsenterer de ansatte i Århus kommune. Udtalelsen blev vedtaget på deres generalforsamling den 31. maj – to uger efter de største protestdemonstrationer i årtier – 17. maj.

Den konstaterer, at flertallet af den danske befolkning fortsat ønsker bevarelse af SU, efterløn og dagpenge i uændret form:
– Hvad der blev udtrykt på demonstrationerne den 17. maj, står stadig ved magt. Vi afviser således fortsat et politisk forlig, der begrænser medlemmernes ønsker om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Og vi må afvise, at den kommunale service i forbindelse med velfærdsforlig kommer under yderligere pres.

Samtidig advarer generalforsamlingen Socialdemokraterne mod at indgå et forlig med forringelser:
– Vi forventer, at Socialdemokratiet ikke deltager i et forlig med regeringen, der indeholder de forringelser af velfærden, som demonstrationerne den 17. maj var vendt imod , står det at læse på Fagligt Ansvars hjemmeside.

DKF giver også udtryk for bekymring over for Kommunernes Landsforening (KL), idet de håber, at KL kan fungere som en bremseklods for regeringens fortsatte forringelser over for den kommunale service:

– Nu må det være nok, hvis KL fortsat skal betragtes som kommunernes forhandlingsorganisation. Kommunalbestyrelserne må både sige stop over for KL ledelsens ”flinke linje” over for finansministeriet og afvise at medvirke til de fortsatte forringelser af den kommunale service. KL’s forhandlingsudvalg har kun et at gøre, hvis der ikke opnås et forhandlingsresultat, som gør de kommunale besparelser overflødige: at forlade forhandlingerne med finansministeriet og overlade det til regeringen og dens støtteparti selv at pege på, hvor der skal skæres ned! Den linje forventer vi fra kritiske borgerlige og radikale kommunalpolitikere og ikke mindst fra S, SF og EL, hedder det i udtalelsen.

Det er nok en diskussion værd, hvorvidt man skal lægge sine æg i KL’s kurv, eller hvorvidt man fremover skal sætte fulde sejl til alle former for solidaritet og sympatiaktioner for en eventuel ny buskonflikt i Århus kommune.

Se også

Panden mod muren
Faglig kommentar KP 12, 2006

Dobbelt så dyrt at gå på efterløn
KP 12, 2006

Heksejagt på arbejdsløse
Kommunistisk Politik 11, 2006

Kniven på kontanthjælpsmodtagerne
Kommunistisk Politik 10, 2006

900.000 sat uden for arbejdsmarkedet
Netavisen 11.05.2006

Netavisen 10. juni 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne