Panden mod muren

Faglig kommentar
Kommunistisk Politik 12, 2006

Så er man igen ude med riven efter de arbejdsløse. Arbejdsmarkedsstyrelsen erklærer, at omkring hver anden arbejdsløs – dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager – forlader den anviste arbejdsplads inden for de første tre måneder.
Det har fået beskæftigelsesministeren og arbejdsgiverne op af stolen:
– Det er formasteligt. Der må yderligere stramninger til.

De råber – med eller uden statistik – altid på stramninger. Det er da også årsagen til, at der allerede i dag eksisterer en stribe af sanktioner, hvor af flere ugers dagpengekarantæne er én, og en hård én!

Blandt de ledige, der får anvist job, mener færre end hver anden, at der er tale om relevante job. Alligevel har kun 17 procent sagt nej til det anviste job. Typiske forklaringer på, hvorfor jobbene ikke er relevante, er, at de er i en forkert branche, ligger for langt fra den lediges bopæl, eller at kvalifikationskravet er for højt eller for lavt.

En anden undersøgelse foretaget af Analyse Danmark for LO’s Ugebrevet A4 afdækker en helt anden problemstilling:
”Både AF og de private aktører får dumpekarakterer af de ledige i ny undersøgelse. Trods mangel på arbejdskraft bliver 8 ud af 10 ledige ikke præsenteret for ledige job, og de, der kommer i arbejde, finder deres job uden om systemet. Lovbestemte samtaler med de ledige svigtes i stor stil, og kun fire procent får tilbudt job til samtalerne.

Trods stigende mangel på arbejdskraft bliver de arbejdsløse så godt som aldrig præsenteret for ledige job af Arbejdsformidlingen (AF) eller de private jobformidlere, som har overtaget ansvaret for omkring hver tredje ledige.
Det fremgår af en ny undersøgelse blandt 502 ledige og 491 personer, der er kommet i arbejde, men som har været ledige inden for det seneste halve år, skriver Ugebrevet A4.

Blandt de 491 personer, der er kommet i arbejde, oplyser 61 procent, at de selv fandt jobbet, og kun to procent, at AF eller deres private jobformidler skaffede det.
Mere end 8 ud af 10 arbejdsløse er i den seneste måned ikke blevet præsenteret for et eneste ledigt job.
Tre ud af fire mener, at hverken AF eller de private jobformidlere hjælper dem til at få arbejde.
Kun fire pct. af de arbejdsløse får ved de lovbestemte samtaler anvist job.

6 ud af 10 mener, at kvaliteten hos private jobaktører er dårlig eller meget dårlig, mens det tilsvarende tal for ledige, der er tilknyttet AF, er 44 procent. De personer, der er kommet i arbejde, deler fuldt ud den samme negative oplevelse, som optræder blandt dem, der stadig er ledige.

Kommunistisk Politik kunne så sent som i sidste nummer redegøre for, at de arbejdsløse til gengæld tvinges til at tjekke deres elektroniske CV hver uge. Straffen for at forbryde sig mod reglen kan være helt op til 10.000 kr.
Se Ny straf til arbejdsløse

Således kan det blandt andet konkluderes, at der på den ene side IKKE er arbejdspladser til de arbejdsløse, men på den anden side strammes kravene til og sanktionerne mod de arbejdsløse stadig voldsommere.

Det kan også konstateres, at den nuværende regering har overtaget Nyrup-regeringens politik, som VK i øvrigt havde meget travlt med at kritisere ved sin tiltrædelse: nemlig en formålsløs aktivering af de arbejdsløse, der mere har til hensigt at gøre tilværelsen sur for de arbejdsløse snarere end at skabe arbejde.

Antallet af arbejdspladser og arbejdsløse er og bliver jo nemlig et politisk problem. Et problem, der er til at løse via menneskers beslutninger.

Sidste uges afsløring af de knappe ressourcer i plejesektoren – konkret påvist fra Fælledgårdens plejehjem i København – er blot kun en alt for tydeliggørelse af, hvad nedskæringerne i det offentlige har betydet i form af mangel på pleje og omsorg.
Samfundets standard over for pasningen, plejen og uddannelse af vore børn og unge er overhovedet ikke bedre.

Billedet kan suppleres med renovering af forfaldende bygninger, veje og anden infrastruktur. Boligmangelen kan oplagt kun løses ved bygning af nye boliger – det er også en politisk beslutning.

Det er her, nøglen ligger begravet. Reduktionen af de omkring 900.000 personer i den erhvervsaktive alder, der står uden for arbejdsmarkedet, kan ske med et pennestrøg. Det er kun den politiske vilje, der mangler. En vilje, som det kapitalistiske system modsætter sig.

Se også

Heksejagt på arbejdsløse
Kommunistisk Politik 11, 2006

Kniven på kontanthjælpsmodtagerne
Kommunistisk Politik 11, 2006

900.000 sat uden for arbejdsmarkedet
Netavisen 11.05.2006

Netavisen 10. juni 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater