Dobbelt så dyrt at gå på efterløn

Kommunistisk Politik 12, 2006

Regeringen har en langsigtet strategi for at opnå deres mål med at afskaffe efterlønsordningen totalt. Første skridt er simpelthen at skræmme store grupper af lønmodtagere ud af ordningen, for derved at underminere den, for siden lettere at kunne slette den så populære ordning.

De igangværende forhandlinger om Velfærdsreformen afspejler regeringens strategi, idet de har spillet ud med en fordobling af egenbetalingen til efterlønnen: V & K kræver 30 års indbetalinger til ordningen til et forhøjet efterlønskontingent samt begrænsning af ordningen til fire år – mod de i dag gældende fem år.

Konsekvensen er, at en lønmodtager, der vælger at gå på efterløn som 63-årig, selv kommer til at betale halvdelen af sin udbetalte efterløn. I dag betaler lønmodtagerne kun 25 pct. Statskassen vil herved som sidegevinst opnå en besparelse på 10-15 mia. kr.

John Dahl, formand for HK, har fat i den lange ende, når han kritiserer udspillet:
– Regeringens udspil er slet og ret foragt for almindelige lønmodtagere, der efter langt og hårdt arbejdsliv har behov for at trække sig tilbage lidt tidligere. Det virker, som om regeringen vil piske lønmodtagerne til at blive i jobbet. Koste, hvad det vil.

Forbundsformanden har mange kollegaer, der deler hans standpunkt. Det gælder i øvrigt også hans manglende principfasthed, når det gælder om at stå fast på kravet om, at efterlønnen overhovedet ikke skal røres. Her mener John Dahl, at han bedst varetager sine medlemmers interesser ved at gå på kompromis:
– HK/Danmarks medlemmer vil gerne blive lidt længere på arbejdsmarkedet. HK’erne igen og igen har givet udtryk for, at de ønsker en mere fleksibel efterlønsordning – eksempelvis en ordning med en mulighed for gradvis tilbagetrækning.

Det er karakteristisk for forbundsformændene, at de godt kan acceptere forringelser, blot det ikke rammer egne medlemmer. Poul-Erik Skov Christensen, 3F , hvor 8 ud af 10 medlemmer ikke vil have ordningen forringet, kan godt anerkende, at ordningen fratages arbejdere i ”blødere” erhverv, hvor nedslidningen ikke er så voldsom. LO’s formand, Hans Jensen, er også med på at hæve tilbagetrækningsalderen, hvis det dokumenteres, at levealderen for LO-medlemmer ikke er lavere end for andre grupper.

I mellemtiden forhandler Helle Thorning-Schmidt på vegne af Socialdemokraterne rask videre på et grundlag, hvor hun – af hensyn til velfærden – kræver, at tilbagetrækningsalderen udsættes med to år. En efterlønsalder på 62 – og forhøjelse af folkepensionsalderen til 67, også med to år.

Hvad vil forbundsformændene gøre ved det?

Se også
Socialdemokratisk dobbeltspil
KP12, 2006

Netavisen 7. juni 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne