Heksejagt på arbejdsløse

Kommunistisk Politik 11, 2006

17. maj 2006: Protest Christiansborg

Hvad er højest: et tordenskrald eller Rundetårn?
Det kan ikke sammenlignes. Det kan regeringens forslag om halve dagpenge for de 25 til 29-årige med Socialdemokraternes og Radikales afværgeforslag, der handler om fremrykket aktivering for de arbejdsløse. Begge dele er nemlig ringe. Der er dømt en ommer.

Siden Nyrup-regeringen indførte Unge-ordningen, der indebærer halve dagpenge til alle unge under 25 år, er der ingen, der siden har været i tvivl om det reaktionære og asociale indhold i den. Det store guru-argument bestod i, at det ville anspore de unge til hurtigere at komme i arbejde. Kendsgerningerne er, at en halvering af dagpengene ikke forøger antallet af arbejdspladser, men gavner statens likvider, hvilket er den reelle baggrund for loven. LO har senest påvist, at loven rammer de svageste unge, indvandrere og ufaglærte, der har allersværest ved at finde et arbejde – uanset dagpengenes størrelse.

Man kan ikke fortænke VK-regeringen eller beskæftigelsesminister Claus Hjort-Frederiksen (V) i at trække den samme hest frem af stalden. Det er jo svært for S & R at argumentere imod deres eget forslags oprindelige ide. Det forsøger S & R alligevel, hvilket ene og alene skyldes, at ordningen er så forhadt, at de er nødt til at skifte hest. Det kan være, hesten har en anden farve, men indholdet er det samme: Det er de arbejdsløse, der er udset til at betale.

De to partier har nemlig foreslået, at aktiveringspligten skal fremrykkes til at gælde allerede efter et halvt års ledighed. VK-regeringen er åbenlyst positiv for en sådan tankegang, da forslaget dels redder dem ud af en kattepine med et yderst upopulært lovforslag, som tilmed erstattes af et, som rammer samtlige arbejdsløse.
Problemet er nemlig, at fremrykket aktivering heller ikke skaber flere job!

Alligevel påstår samtlige involverede partier, at begge forslag vil have den samme effekt: 10.000 flere i arbejde. De gør sig ikke den ulejlighed at forklare, hvordan angreb på dagpengeretten kan udløse flere arbejdspladser.
Forslaget vil have nøjagtig den samme funktion som det tidligere:
heksejagt på udstødte.

Kendsgerningerne er nemlig, at der med yderligere krav til dagpengemodtagerne kombineret med de stramme rådighedsregler kombineret med et væld af straffemetoder, så stødes en tusindtallig skare på kontanthjælp, og vupti, så er den officielt registrerede arbejdsløshed faldet – måske med 10.000.

Ole Jensen fra Fagligt Ansvars beskæftigelsesgruppe udtrykker det således:
– Partierne siger med den udregning, at løntilskud og aktivering har en beskæftigelseseffekt. Men erfaringen med at fremrykke aktiveringen viser, at det ikke er særlig jobfremkaldende .

Politikerne mener, at forslagene har en motivationseffekt, men det er mere korrekt at tale om en skrækeffekt:
– Vi burde som fagbevægelse rejse diskussionen om aktiveringen. Bare ordet har fået så dårlig en klang, at det skræmmer de ledige. Det, som burde være et tilbud om hjælp og støtte til at finde vej på arbejdsmarkedet, er i stedet blevet de lediges skræk , siger Ole Jensen.

Ole Jensen erklærer, at fagbevægelsen burde rejse diskussionen om aktiveringen:
– Der er ikke brug for at fremrykke en aktivering, sådan som vi kender den i dag. Vi skal vende det om og i stedet give de ledige fornuftige tilbud om opkvalificering og vejledning, som reelt hjælper dem i en fornuftig retning. Hvor er det, der er behov for arbejdskraft, og hvordan kvalificerer vi folk til jobbene? Nu jager vi i stedet folk ud i midlertidige og usikre job af lutter skræk for aktiveringens spøgelse , siger han.

Se også

Ny straf til arbejdsløse
KP11, 2006

Kniven på kontanthjælpsmodtagerne
KP10, 2006

900.000 sat uden for arbejdsmarkedet
Netavisen 11.05.2006

Netavisen 20. maj 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne