Fra advarsler til udvisning

Faglig kommentar
Kommunistisk Politik 10, 2006

Mens LO og fagforbundene nøjedes med at tordne mod dele af regeringens politik på landets mange velbesøgte 1.maj-møder – og ikke mindst udtrykke forargelse over De Radikales højreorienterede økonomiske politik, så var harmen blandt deltagerne langt bredere og dybere. Antallet af demonstranter landet over var slående og kunne ikke bortforklares med ”godt vejr”.

Harmen ved Fogh, hans regering og hans regerings politik er i dag kolossal. Det gælder ikke blot hans totalkrig på arbejderes, de udstødtes og unges levevilkår. Det gælder også terrorlovene, der har ført Danmark ind i en politistats
lignende tilstand, og det gælder hans krigsdeltagelse og -hysteri.
1. maj var et forvarsel.

Allerede dagen efter rejste mere end 40.000 elever landet over krav om at bevare gruppeeksamenerne – og protesterede mod Fogh-regeringens og Bertel Haarders ungdomsfjendske uddannelsespolitik. Ca. 20.000 demonstrerede foran Christiansborg. Advarsel nummer to!

8. maj samledes så 240 repræsentanter fra 86 faglige organisationer og fem elevorganisationer til Fagligt Ansvars konference i Centralværkstedet i Århus. Herfra lød det blandt andet:
”Ungdomsorganisationerne og fagbevægelsen kalder til demonstrationer og aktiviteter den 17. maj imod regeringens forslag til forringelser af efterløn, dagpenge og SU. Vi bakker fuldt og helt op om disse aktiviteter.
Regeringens forslag er det alvorligste angreb på centrale velfærdsgoder, siden Anders Fogh Rasmussen blev statsminister i november 2001. De ældre og nedslidte, de arbejdsløse, de uddannelsessøgende kommer til at betale for skattestop og skattelettelser.”

Samt:
”Vi vil derfor opfordre alle faglige og politiske kræfter til at afvise et forlig med regeringen, der indebærer forringelser af velfærden. Arbejderbevægelsen, de uddannelsessøgende og alle folkelige kræfter må i stedet samles om en anden politik og et alternativ til den borgerlige regering.”
Endnu en ”ostemad”.

Der er nu lagt i kakkelovnen til en demonstrationsdag den 17. maj i minimum de fem største byer København, Århus, Odense, Aalborg og Esbjerg, men flere kommer stadig til. Alene i København har der været spekuleret i mere end 100.000 deltagere. Arrangørkredsen kan dårligt være bredere, idet samtlige store fagforbund med en lang række ungdomsorganisationer bakker op. Fra konferencen i Århus lød det da også:
”Vi opfordrer derfor til den størst mulige deltagelse i disse demonstrationer og aktiviteter og vil bidrage til, at de finder sted i så mange byer som muligt.”

Det vil afgjort blive til en blodtud til Anders Fogh. Murene på Christiansborg kan synes tykke, men Fogh’en sidder ikke sikkert i sadlen.

Spændvidden fra ung til ældre og fra uddannelsessøgende til arbejder og/eller udstødt er to vigtige alliancer, der er formået integreret, men aktiviteterne mangler at medtage harmen over de forhadte krige i Afghanistan og Irak – kombineret med Israels terror mod den palæstinensiske befolkning. VK’s karakter af en krigsforbryderregering er det absolut vigtigste politiske spørgsmål, hvis modstand man ikke må lade efter.

Et andet vigtigt problem er, at der må sættes magt bag de rimelige og nødvendige krav. Her spiller arrangørerne fallit, når de ligefrem understreger, at man gør opmærksom på, at der ikke må forekomme overenskomststridige arbejdsnedlæggelser! Med stort udråbstegn!
Hvor er lærdommen fra Frankrig? Forsvandt den så hurtigt?

Forklaringen skal snarere findes i, at toppen af dansk fagbevægelse sigter mod, at VK-regeringen – i respekt over for dansk parlamentarisme – skal stemmes ud om knap tre år, når Anders Fogh er tvunget til at udskrive nyt valg.
Det har vi ikke råd til at vente på!

Advarslerne skal omgøres til udvisning. Giv ham spegepølsen! Fogh: Gå af!

Det er op til vores egen fantasi. Hvordan får vi stoppet den kollektive trafik, besat skoler og andre institutioner? Tænk selv videre.

Netavisen 15. maj 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater