Hvor er fagbevægelsen?

Faglig kommentar
Kommunistisk Politik 6, 2006

De offentlige arbejdsgivere i Tyskland kræver 40 timers arbejdsuge, hvilket vil sige to timers yderligere udbytning om gange samtlige ansatte UDEN een lønkrone mere i udgift.
Den er dygtig. Den er mærkbar. Det er rigtig mange ekstra, gratis timers udbytning.
Hvem ville for ti år siden have troet, at de ville kunne slippe af sted med sådan et krav, selvom det var forholdene for de østtyske offentligt ansatte. De slap af sted med det!

Oprør mod nyliberal, ungdomsfjendsklov i Frankrig –
Fagforeningerne opfordrer til 1-dags generalstrejke

Den franske regering kræver, at unge under 26 år indenfor de første to års ansættelse skal kunne fyres uden begrundelse! Argumentet er, at det vil skabe flere arbejdspladser. Hallo, er der nogen hjemme. Siden hvornår har fyringer skabt flere arbejdspladser?
Politiske kredse i Sverige har fremsat nøjagtig samme forslag – med samme begrundelse.

I Danmark har vi en rekordlav arbejdsløshed på ”blot” 139.600. Ifølge Danmarks Statistik er det den laveste i 30 år! Statistik er så køn. Cifrene henviser til antallet dagpengemodtagere, som sænkes ligefrem proportionalt med udstødningen fra dagpenge til kontanthjælp. Selv det officielle Danmark har anerkendt, at der går omkring 900.000 personer rundt i den arbejdsduelige alder UDEN et arbejde. Så snakker vi om en helt anden sammenlignelig rekord: Nemlig arbejdsløsheden i 30’rnes Danmark. Bankernes topøkonomer er ikke engang nervøs for, at den lave arbejdsløshed kan bruges til at presse lønnen op:
– Så vil firmaerne blot true med at flytte.

Mindst 7.000 hovedsageligt unge ledige på kontanthjælp læner sig sørgmodigt op af en anden trist sammenligning: Nazitysklands arbejdslejre. 414 kommunale projekter kombineret med 250 kommunale aktiveringsfabrikker – som de så smukt kaldes – stiller dagligt mindst 7.000 kontanthjælpsmodtagere til rådighed overfor både offentlige som private arbejdsgivere. Løn: 0 kr.; men du undgår at få frataget din kontanthjælp.

Unge under 25 skal selvfølgelig have mindre i kontanthjælp, ligesom de unge dagpengeberettigede kun skal have udbetalt 50 pct. Det gennemførte den socialdemokratisk ledet regering, hvorfor den nuværende har svært ved at se, hvorfor de ikke er villige til at udvide ordningen til alle under 30.

Det går sandelig strygende i EU! Den fastsatte Agenda 2010 fra Lissabon-topmødet, der slog til lyd for, at EU i 2010 skulle være den mest konkurrencedygtige magt på kloden, bestræbes på opfyldelse. Udbytningen af tredje verdens lande er en metode; men den afgørende er udbytningen af den hjemlige arbejdskraft, hvilket for EU’s vedkommende vil sige den europæiske arbejderklasse.

Hertil spiller Bolkestein-direktivet en afgørende rolle. For få uger siden vedtog parlamentet dokumentet, som ganske vist på mange måder optræder sløret, men netop af samme grund er farligt, da indholdet først afdækkes, når præcedens er fastslået af EF-domstolen. Konsekvenserne er en ultraliberal markedsstyring på tværs af EU-landene på vigtige områder som transport, kultur, uddannelse, vandforsyning, energi med meget mere. Man skønner, at det vil omhandle 70 pct. af Europa’s økonomi.

For nu at skildre betingelserne i dagens Danmark/EU, så taler følgende lille historie – helt uafhængigt af Bolkenstein – sit eget tydelige sprog:
To butikker i Valby bliver i øjeblikket renoveret og ombygget af især tyske bygningsarbejdere, der må nøjes med 55 kroner i timen., oplyser TIB-København på deres hjemmeside. En gennemsnitlig arbejdsdag på minimum 12 timer (med en times pause) i syv dage om ugen! Der er hverken skur, bade, frokost eller omklædningsmuligheder.

Ifølge tyskerne er mulighederne for at få arbejde i Berlin og omegn så dårlige, at de ikke har set andre muligheder end at tage til udlandet.
– De er bange for at organisere sig og frygter at miste deres arbejde, hvis de stiller krav om bedre forhold. Vi finder det helt forkasteligt, at mennesker tvinges til at arbejde under så dårlige vilkår , redegør TIB-KBH.

Bunden er ikke nået endnu. Erhvervslivet – specielt byggebranchen og landbruget – lugter virkelig guld, når adgangen til de østeuropæiske arbejdere for alvor bliver åbnet. Hertil er fjernelsen af den såkaldte østaftale virkelig gunstig. Det er der ikke udsigt til lige med det samme, men forligspartierne (heriblandt SF) bag aftalen ser ud til at slække så meget på den, så det fremover vil være muligt at komme ind i Danmark uden nogen individuel registrering, så længe virksomheden blot er forhåndsgodkendt. Forslaget har fået en blandet modtagelse i fagbevægelsen. Uanset dette vil det gøre det betydeligt lettere at få udenlandsk arbejdskraft hertil og på legal vis underbetale dem vildt.

Ifølge Beskæftigelsesministeriets tal var der i januar 2006 i alt 3.655 aktive arbejdstilladelser for østeuropæere, og kun 75 procent af disse arbejder i firmaer, der er dækket af en overenskomst.
Med andre ord så er der nok at tage på. Hvor er fagbevægelsen henne?

Netavisen 22. marts 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater