EU-ungdom under pres på arbejdsmarkedet

Kommunistisk Politik 6, 2006

Ungdommen er i den seneste tid tilsyneladende blevet udset til at være skydeskive, når det gælder deres rettigheder – eller rettere mangel på samme – på arbejdsmarkedet i EU.

For to uger siden kunne Kommunistisk Politik redegøre for regeringens planer om udvidelse af Ungepakken fra 25 til 30 år, hvilket betyder, at unge kontanthjælpsmodtagere får reduceret deres kontanthjælp betydeligt. Regeringen ønsker altså, at alle unge fra de er 14 til 29 skal betragtes som individer med færre behov og mindre forbrug end andre.

Så gik der ikke lang tid inden den franske regering på den mest logiske tænkning havde fundet nøglen til bekæmpelse af arbejdsløsheden:

Man skulle blot til erhvervslivet at kunne fyre alle unge under 26 år med mindre end to års ansættelse uden begrundelse!

Det kan man da kalde at vende tingene på hovedet: Hvornår er der skabt flere arbejdspladser ved at fyre folk. Det tyder da også på, at de fleste franskmænd har sympati for de unge og deres krav. Som bekendt har de unge benyttet besættelse af universiteter som kampmetode, hvilket fik regeringen til at indsætte et paramilitært korps for med håndgranater ud rydde det berømte Sorbonne-universitet i Paris.

I Sverige har politikere rejst nøjagtig den samme ide, som deres franske kollegaer og med nøjagtig det samme argument: For en sænkning af den høje ungdomsarbejdsløshed. For at det ikke skal være løgn, så er dette forslag overhalet højre om af et forslag, der vil indføre frizoner for unge under 30 år, hvor regler, afgifter, skatter ikke er gældende, men erstattes af aftalefrihed.

I december 2005 var ungdomsarbejdsløsheden i Sverige på 10,9 pct. ifølge de officielle statistikker; men tidsskriftet Proletären erklærer, at det er meget højere.

Der bliver så sandelig rørt rundt i arbejdsgivernes gryder for tiden i EU. I Tyskland er man grundig i gang med at etablere 40 timers arbejdsuge for alle offentligt ansatte, og endelig ligger Bolkestein-direktivet til godkendelse på ministerrådets bord næstkommende weekend.

Netavisen 17. marts 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne