EU ignorerer egne regler for GMO-sikkerhed

– EU gambler uforsvarligt med fødevaresikkerhed og miljø, konstaterer Karina Rohr Sørensen fra Folkebevægelsen mod EU, som er på miljøbevægelsernes side i sagen om EU-myndighedernes manglende overholdelse af egne regler

EU vedtog i juni 1999 seks indsatsområder for godkendelse, kontrol, mærkning og sporing af gensplejsede organismer (GMO). EUs regler på området bygger på erklæringerne fra 1999 og på forsigtighedsprincippet. Men miljøbevægelser såsom Greenpeace har påpeget, at reglerne er for hullede – og i særdeleshed at EUs myndigheder ikke selv lever op til hverken reglerne eller principperne.

Det har bl.a. medført, at ikke-testet GMO er sluppet ind i EU fra USA og har cirkuleret rundt i EUs fødevareproduktion. Det blev kun opdaget, fordi miljøfolk blev mistænksomme og gravede i sagen. Overvågning af godkendte GMO-produkter er blevet reduceret til spredte, frivillige henvendelser til GMO-firmaerne. Organskader på rotter i GMO-forsøg er blevet ignoreret, og forskningsmateriale om sundhedsrisici ved visse GMOer er – stik imod reglerne – blevet hemmeligholdt.

– EU gambler helt uforsvarligt med fødevaresikkerheden og miljøet i denne sag, udtaler Karina Rohr Sørensen, som er talsperson for Folkebevægelsen mod EU.
– Det er under al kritik, at organisationer og uafhængige forskere simpelt hen ikke kan få adgang til papirerne. Selv det GMO-positive Landbrugsrådet har vurderet, at det ikke er et spørgsmål om, men om hvornår næste samblanding af ulovligt indført GMO vil ske i EU-landene.

EUs miljøministre skal på et ministerrådsmøde 9. marts drøfte området. På baggrund af sagerne og skarp kritik fra blandt andre Greenpeace besluttede et flertal i Folketingets Miljøudvalg torsdag i sidste uge at kræve, at regeringen den 9. marts skal arbejde for en tilbundsgående evaluering af lovgivningen på GMO-området. Folkebevægelsen støtter dette og opfordrer regeringen til at kræve, at EU i det mindste følger sine egne regler.

– Men sagen viser, at Danmark bør kunne vedtage og fastholde sin egen politik på såvel GMO-spørgsmålet som på andre miljø- og sundhedsområder. EU gør mere skade end gavn – også her.

Folkebevægelsen Mod EU

Netavisen 9. marts 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne