Bolkestein Nej!

Kommunistisk Politik 4, 2006


Der mangler et klart NEJ her

30-40.000 deltog i tirsdagens store demonstration i Strassbourg og andre titusinder har demonstreret i Europas byer og gader imod det forhadte Bolkestein-direktiv op til behandlingen i EU-parlamentet, som begyndte tirsdag. De europæiske arbejderes kamp mod det forhadte ‘service-direktiv’ er gået ind i en afgørende runde.

Direktivet, der også kaldes tjeneste- eller service-direktivet, er opkaldt efter det tidligere EU-kommissionsmedlem Frits Bolkestein. Det betyder i sin konsekvens, at alle serviceydelser i EU vil blive en handelsvare. Kultur, sundhed, uddannelse, vandforsyning, kollektiv transport med meget mere vil blive udbudt i licitation til den lavestbydende.

Det europæiske initiativ mod direktivet formulerer konsekvenserne:
– Denne forvandling til handelsvarer vil uundgåeligt føre til en forringelse af pensionssystemer, velfærds- og sundhedsydelser til fordel for privat forsikring. Den vil også indeholde en deregulering af vores uddannelsessystem og er enden på enhver kulturel mangfoldighed.

Bolkestein: En forhammer mod arbejderklassen

Det er ikke underligt, at direktivet er blevet mødt med omfattende modstand og utilfredshed. I november strejkede, aktionerede og demonstrerede titusindvis af europæiske arbejdere over hele Europa, da det første gang blev behandlet i EU-parlamentet. Siden har EU-parlamentarikerne fundet, at det smarteste ville være at lave ændring, der kan imødekomme den socialdemokratiske strømning i EU.

Derfor er ”princippet om oprindelseslandet” i det seneste udkast blevet ændret i forsøget på at dæmpe modstanden. Princippet om oprindelseslandet går kort fortalt ud på, at ydelserne skal aflønnes efter hjemlandets overenskomster, hvorfor lande med ringere overenskomster kan overtage ydelser i lande med bedre tilkæmpede løn og arbejdsforhold.

Ændringerne er imidlertid ikke af en sådan karakter, at man kan fastslå, at princippet af oprindelseslandet er væk. Ole Krarup, EU-parlamentsmedlem fra Folkebevægelsen mod EU, betegner ændringerne som glasur på samme kage:

– Trods ændrede formuleringer er det kun lidt af brodden, som er pillet af. Princippet er fortsat grundlaget, og direktivet vil fortsat give danske myndigheder og fagbevægelsen større problemer med at sikre overholdelsen af danske aftaler og regler.
– Folkebevægelsen vil fortsat opfordre til at stemme for, at direktivet forkastes helt og aldeles.

Direktivet vil nemlig – med eller uden princippet om oprindelseslandet – tjene som et vigtigt redskab for opfyldelsen af EU-magthavernes strategi for en kommende stormagt, Agenda 2010.


De tyske arbejderes advarsel til Europas arbejdere overalt:
Hvad Hartz betyder for Tyskland, vil Bolkestein betyde for EU!
Væk med lortet!

Dagsordenen for denne plan er al rulle levevilkårene for hele den europæiske arbejderklasse tilbage, hvilket vil stille EU stærkere i konkurrencen med andre stormagter samt supermagten USA.

Det var også i det lys, man skulle se hensigten om Havnedirektivet, der i sidste måned i det mindste blev sat i bero på grund af den omfattende modstand.

Netavisen 15. februar 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater