Norsk forsøg med kortere arbejdstid

Mens Danmarks statsminister Anders Fogh i sin nytårstale gentog sin påstand om, at den såkaldte ældrebyrde og ældrebombe tvinger ”danskerne” til at forlænge arbejdslivet, så går den norske regering andre veje.

Tyske arbejdere i kamp for 30-timers arbejdsuge

For et beløb på ti milliarder norske kroner vil regeringen iværksætte et forsøg, der skal afklare, hvorvidt det i staten kan lade sig gøre at indføre en arbejdsuge med færre timer. Det skulle ske uden lønnedgang, og uden at det går ud over omkostninger og produktivitet. Det norske LO bakker op om forsøget, oplyser gratisavisen Metro.

Inspirationen kommer i virkeligheden fra Sverige, hvor Toyota i Gøteborg i 2002 indførte seks timers arbejdsdag med fuld lønkompensation for de 100 ansatte. Samtidigt indførtes skiftehold. Resultatet blev mindre ventetid for kunderne, færre reklamationer og sygedage og på bundlinjen et større overskud. Med til solstrålehistorien hører, at virksomheden undgik udgifter til at udvide fabrikken med yderligere bygninger for at klare efterspørgselen.

Det er mildest talt for tidligt at bytte sine julegaver til det fromme ønske om indførelse af seks timers arbejdsdag med fuld lønkompensation som en gave fra arbejdsgiveren.

De konkrete betingelser, der konkret har udløst det for begge parter positive resultat i Gøteborg, er svær at spå om, men det helt konkrete og grundliggende faktum, at profitten skabes ved udbytning af arbejderne, betyder nødvendigvis, at kapitalen er tvunget til at søge mod længere arbejdstid til færre lønkroner.

Det bliver ikke desto mindre spændende at følge debatten i Norge, hvor forsøget alt andet lige må give inspiration inden- og udenlands til kravet om seks timers arbejdsdag med fuld lønkompensation. De omkring 800.000 udstødte i Danmark, som Fogh burde skaffe regulært arbejde, inden han vil forlænge arbejdslivet for andre, kan ikke forvente en arbejdsplads uden hård faglig og politisk kamp.

Netavisen 5. januar 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater