Arbejdsløse B-medlemmer

Kommunistisk Politik 21, 2005

Det er en kendsgerning, at dagpengemodtagerne af samfund, myndigheder og arbejdsgivere behandles som anden- eller tredjerangsmennesker. Vi er faktisk blevet så vante til dette faktum, at det efterhånden kun generer et mindretal. Det er straks mere uforståeligt, hvis fagbevægelsens egne organisationer skulle antage samme holdning.

Når HK på lørdag slår dørene op for fem dages kongres, hvor 792 delegerede ud over løn, kongrestillæg, diætpenge får betalt hotelværelse og diverse goder i form af gaver og lignende, så skal de selv samme delegerede diskutere, hvorvidt medlemmer af forbundet, som er dagpengemodtagere, skal betragtes som andenrangsmedlemmer.

Det er HK/Handel, der har rejst diskussionen på kongressen, fordi de ved sidste overenskomstafstemning ville udelukke de arbejdsløse fra at stemme. HK’s hovedbestyrelse valgte at gribe ind og fastholde de lediges ret til at stemme. Denne linje bliver fastholdt af HK’s hovedbestyrelse på kongressen.

Hvis det absurde skulle ske, at sektoren HK/Handel vinder flertal, vil det betyde, at de arbejdsløse fremover fratages deres demokratiske ret ved at tilkendegive deres holdning, som de – hvis de er heldige – i fremtiden skal arbejde under. Hvis ikke de ”vinder i lotteriet”, bliver de udstødt og ryger på kontanthjælp. I mellemtiden kan de betale det samme i kontingent som deres fagforeningskollegaer.

På kongressen vil HK desuden behandle spørgsmål som partistøtte, ens kontingent for alle sektorer og globalisering. Det sidste bliver rejst under overskriften: HK – en verden med muligheder.

Det er ikke sikkert, at de arbejdsløse HK’ere mener, at deres forbund rummer ”en verden af muligheder”, hvis de fratages stemmeretten i forbindelse med overenskomstfornyelser.

Se mere her
HK’s kongres 2005

Netavisen 27. oktober 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne