Kampen for OK til østarbejdere  

Østeuropæiske arbejdsgivere udnytter EU’s muligheder for løntrykkeri maksimalt. Fagbevægelsens kamp for danske overenskomster til udenlandske arbejdere er principiel Det gælder også kampen mod det frygtede Bolkestein-direktiv.

Kommunistisk Politik 16, 2005

Fra TIBs og 3F’s blokade i Byskov

Kampen for at sikre overenskomst til østeuropæiske arbejdere i Danmark kan synes uoverskuelig. Det skyldes, at EU’s regler giver østeuropæiske arbejdsgivere ret til at aflønne deres ansatte i Danmark efter hjemlandets overenskomst. Konsekvenserne er en voldsom løndumping, der presser danske overenskomster og derved levevilkårene for danske arbejdere. Det er specielt inden for landbrug og byggeri, fænomenet gør sig gældende.

Dansk fagbevægelse har fra såvel fagforeninger som forbund taget den fornuftige holdning, at de østeuropæiske arbejdere er velkomne, men de skal have retten til at arbejde på danske overenskomster i fælles solidaritet.

Antallet af faglige blokader og aktioner er allerede omfattende, i betragtning af hvor kort tid siden det er, at EU blev udvidet fra 15 til 25 lande, hvilket var grundlaget for problemet. Resultatet af de faglige kampe er lige så spraglet, som antallet er i omfang.

TIB (Træ- Industri- & Byg) kan berette om en solstrålehistorie fra Næstved, hvor en blokade med fire dages varighed sluttede med, at det polske firma vendte næsen hjemad, idet arbejdsgiveren opgav sit forehavende med underbetaling. Forinden havde TIB forsøgt at få det polske firma Chester til at tegne overenskomst, men uden held:

– Vores mål har aldrig været at få de polske bygningsarbejdere smidt ud af landet, men at få tegnet en overenskomst med firmaet, så polakkerne kunne få samme løn og arbejdsvilkår som de danske håndværkere , udtaler TIB’s lokale formand i Næstved, Johnny Frimann Storm til Fagbladet TIB.

Det var klart den lokale opbakning og sympati med blokaden og demonstrationerne, der forårsagede resultatet. Udgangen på historien blev således, at løntrykkeriet blev stoppet, selvom det ikke lykkedes at skaffe de polske håndværkere en dansk overenskomst.

Det lykkedes til gengæld med firmaet Jim Barna Log Systems, der laver amerikanske bjælkehuse ved brug af ungarske håndværkere. Firmaet, som har fire ungarere ansat for at opføre bjælkehuse i nærheden af Ebeltoft på Djursland, har uden problemer tegnet overenskomst med TIB, men så smertefrit foregår tingene ikke altid.

Den mest kendte sag er Lolland, hvor navnet Bringsværd og byen Byskov er blevet landskendt, fordi TIB og andre LO-forbund etablerede en blokade den 23. maj i år. Den snart tre måneder lange blokade så på et tidspunkt ud til at få en positiv udgang, da den norske skibsreder, Bringsværd, i sidste måned erklærede, at de polske håndværkere var blevet sendt hjem. Det skulle vise sig at være på en kortere ferie, for nu er de dukket op igen. Det polske firma Novo Bau stiller beredvilligt op på skibsrederens foranledning.

Blokaden og sympatikonflikten er blevet genetableret.

Bolkesteindirektivet

Kampen synes uendelig, så længe Danmark er medlem af EU, idet EU ikke blot har fastlagt reglerne om løntrykkeri på tværs af landegrænserne, men også forsøger at systematisere og udvide misbruget med det såkaldte Bolkestein-direktiv, der giver mulighed for at udføre serviceydelser til den billigste aflønning i hele EU.

Det ændrer ikke ved det faktum, at kampen er så meget mere nødvendig. Det lykkedes således hundredtusinder af demonstranter i foråret at tvinge EU til at lægge Bolkestein-direktivet på is, hvilket i situationen må betegnes som en sejr. Direktivet er imidlertid ikke taget af bordet; tværtimod er det kommissionens plan at genfremsætte det i en modificeret form.

Klaus Lorenzen, formand for Fagbevægelsen mod Unionen, mener, at direktivet skal tages helt af bordet og EU reformeres:

– Vi bør arbejde for, at direktivet bliver taget helt af bordet, men samtidig er det nødvendigt med et opgør med de dele af den eksisterende EU-traktat, som udelukkende fokuserer på et indre marked og ikke inddrager sociale hensyn , udtaler han til Folk i Bevægelse.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne