Unge udnyttes groft  

Traditionen tro har LO i løbet af sommeren gennemført den årlige Jobpatrulje, som har til formål at checke forholdene blandt unge såkaldte fritidsjobbere. I løbet af fire uger har 1.700 arbejdspladser haft besøg, hvoraf der er opnået 390 interviews.

– På næsten hver fjerde arbejdsplads har Jobpatruljen konstateret problemer af en eller anden karakter. Flertallet af de unge har ikke en ansættelseskontrakt, hvor der står, hvad arbejdet består i og under hvilke forhold, det skal udføres. Men en ansættelseskontrakt og en ordentlig og forsvarlig oplæring er faktisk grundlaget for et godt samarbejde mellem virksomheden og den enkelte fritidsjobber. Voksne ville under ingen omstæn­digheder acceptere at blive behandlet på den måde, udtaler LO-konsulent Stig Møller, der er koordinator for Jobpatruljen.

Problemerne strækker sig over manglende orientering om sikkerhedsforhold og rettigheder, ligesom manglende oplæring medfører uhensigtsmæssige arbejdsgange, der kan føre til en helt unødvendig nedslidning, inden de unges arbejdsliv rigtigt er startet.

Mens disse problemer fra arbejdsgivernes side kan forsøges skubbet til side med forklaringen om kommunikationssvigt , så er det straks vanskeligere at bortforklare, at 80 pct. af de unge ikke får løn under sygdom, og 66 pct. ikke får løn under oplæringen. Mange arbejdsgivere bryder også loven ved at pålægge de unge alt for sene vagter.

Med det enorme og gode benarbejde Jobpatruljen har udført er det således igen i år blevet bekræftet, at arbejdsgiverne systematisk misbruger de unge på groveste og kyniske vis.

Det kan derfor undre, at LO igen nøjes med at henstille til arbejdsgiverne, at de retter op på forholdene:

– Desuden opfordrer vi kraftigt til, at arbejdsgiverne bliver deres ansvar bevidst og sørger for en ordentlig oplæring af de unge. Det skal være arbejdsgiveren selv eller en rutineret kollega, der viser de unge, hvordan arbejdet skal udføres og oplyser om, hvilke faldgruber der kan være. Desuden bør arbejdsgiveren naturligvis i klare vendinger oplyse de unge om lønnen, inklusive tillæg, løn under sygdom og arbejdstid, så der ikke senere opstår tvivl , konkluderer Stig Møller og opfordrer de unge til at melde sig ind i den relevante fagforening.

Netavisen 8. august 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne