Flere private jobformidlere  

Regeringen lægger op til at styrke de private aktørers rolle og funktion samt en kontant belønning for at støde dagpengemodtagere på kontanthjælp

Kommunistisk Politik 15, 2005

Beskæftigelsesministeren Claus Hjort Frederiksen forfølger febrilsk regeringens målsætning om at nedbringe arbejdsløsheden med 60-70.000 inden år 2010. Bag kulissen står EU, der i allerede for fem år siden fastlagde sin strategi – kaldet Agenda 2010 – der har den klare målsætning at forøge udbytningen at den europæiske arbejderklasse ved større produktivitet, mindre løn og yderligere fleksibilitet.

I den forbindelse taler regeringen meget om at skabe flere arbejdspladser; men i virkelighedens verden fokuserer de mere på at skubbe arbejdsløse fra dagpengesystemet over på kontanthjælp, hvilket også bringer dem ud af arbejdsløshedsstatistikkerne.

Keine hexerei – nur behändicheit.

Derfor har beskæftigelsesministeren nu fremlagt en handlingsplan, der lægger op til at styrke de private jobformidlere – eller de såkaldte private aktørers rolle. Et af elementerne i planen er at lade flere opgaver overgå fra Arbejdsformidlingen (AF) til de private aktører; mens et andet nok så skræmmende element er at styrke og forøge resultataflønningen. Det sidste betyder, at de private aktørers fortjeneste vokser for hver gang de reducerer antallet af dagpengemodtagere, hvilket blandt andet kan gøres ved at støde den enkelte ud af systemet eksempelvis ved at erklære vedkommende for ”ikke at stå til rådighed”.

LO betegner planen som en hjælp til de arbejdsløse, fordi den også opfordrer formidlerne til, at de i større udstrækning benytter opkvalificering og uddannelse. Desuden indføres en klagemulighed for de arbejdsløse, hvorfor LO hilser planen velkommen. Derved lægger LO betydelig vægt på uforpligtende henstillinger, og ikke de for de arbejdsløse barske perspektiver ved styrkelsen af de private aktører:

– LO’s bekymring har hidtil gået på, om de andre aktører end AF altid vælger de billigste redskaber til at få de ledige i arbejde – typisk jobsøgning – i stedet for de mest effektive, hvilket i nogle tilfælde er opkvalificering og uddannelse. Derfor interesserer vi os meget for, om den nye aflønningsmodel opmuntrer de enkelte aktører til at vælge de mest effektive redskaber, altså dem, der sikrer de langvarigt ledige et job, som er bæredygtige , udtaler LO’s cheføkonom Jan Kæraa Rasmussen og fortsætter:

– Vi mener ikke, at ordningen med andre aktører har fungeret optimalt indtil nu. Nu må vi se, hvad der kommer ud af den ny handlingsplan, før vi vil drøfte, om der er basis for at lægge flere opgaver ud. Vi så gerne, at både a-kasser og fagforeninger blev inddraget mere i beskæftigelsesindsatsen, end det sker i dag. De har meget at bidrage med som led i den gennemprøvede danske arbejdsmarkedsmodel.

Arbejdsmarkedets parter har altså allerede på forhånd erklæret deres positive vilje til at bakke op om beskæftigelsesministerens nye handlingsplan. Det er også vanskeligt at få øje på en blokade fra den parlamentariske side. Handlingsplanen bygger nemlig på arbejdsmarkedsforliget Flere i arbejde , som et bredt flertal besluttede i efteråret 2002. Forligspartierne strakte sig fra Dansk Folkeparti til Socialdemokraterne, hvorfor det vil være en formsag for Socialdemokraterne at stemme for denne justering – specielt i betragtning af, at LO har blåstemplet planen.

Netavisen 8. august 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne