Ulovlig aktivering i Herning  

Siden slutningen af 90’erne har Herning kommune praktiseret ulovlig aktivering. Det er sket ved tvangsaktivering af ledige, der er sendt til kommunens ”Jobcenter Grøndahl”, hvor de har pakket skruer, dybler og beslag.

Arbejdsmarkedsrådet i Ringkjøbing amt har under hele forløbet været bekendt med kendsgerningerne. I 2002 frikendte arbejdsmarkedsrådet faktisk kommunen for ulovlighederne, men rådet har for nylig ændret holdning:

– Det er op til kommunerne at dokumentere, at aktiveringsprojekter ikke forvrider konkurrencen på markedet. Derfor har arbejdsmarkedsrådet afgjort, at aktiveringen i Herning ikke følger loven, fordi der kan være tale om konkurrenceforvridning, siger Steen Gram Hansen, der er sekretariatschef i arbejdsmarkedsrådet i Ringkjøbing Amt.

Det er Landsforeningen af Arbejdsledige (LA), der har bragt sagen op på ny, hvori de har påvist, at aktiveringsfabrikken er ulovlig, da den er konkurrenceforvridende til en nærliggende fabrik, hvis arbejdere får overenskomstmæssig løn. Det private firma Holm Industries valgte før jul at stævne Herning kommune for konkurrenceforvridende aktivering, hvorfor kommunen har valgt at ”sætte aktiveringsfabrikken på standby”, til der er truffet en afgørelse i retssystemet.

Baggrunden for problemet er love vedtaget af et bredt flertal i Folketinget – spændende fra Dansk Folkeparti til Socialdemokratiet – der i årevis har lempet reglerne for (mis)brug af tvangsaktiverede ledige.

I det konkrete eksempel i Herning har Dansk Arbejdsgiverforening og LO i fællesskab bakket projektet op. De lokale amts- og kommunalpolitikere har taget de konkrete beslutninger om etableringen af fabrikken. Arbejdsmarkedsrådet i Ringkjøbing Amt godkendte så sent som i 2002 projektet, og de lokale fagforeninger har – med undtagelse af 3f – siddet med hænderne i skødet ud fra devisen, at ‘De aktiverede er jo ikke medlemmer af en fagforening’ .

Når sagen alligevel er nået frem til den nuværende afgørelse, så er det udelukkende Landsorganisationen af Arbejdslediges fortjeneste i samarbejde med 3f .

Netavisen 27. april 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne