Minister lyver om effekt af ‘starthjælp’  

VK-regeringen gennemførte for godt to år siden begrebet ‘starthjælp’ for flygtninge og indvandrere. Det var og er en overførselsindkomst, der ligger fjernt fra de almindelige og yderst ringe kontanthjælpsydelser og angiveligt har til hensigt at tilskynde indvandrere til at få arbejde.

Filosofien bag ordningen er at underminere folks eksistens så meget, så de tvinges i arbejde. Problemet er blot, at der ingen arbejdspladser er.

Regeringen har mildest talt ikke haft succes med ordningen, men beskæftigelsesministeren stræber tilsyneladende i den grad efter succes, hvorfor han i sidste uge over for den ganske danske presse meddelte, at ordningen havde betydet flere flygtninge og indvandrere i arbejde:
– Undersøgelsen viser, at starthjælpen tilskynder flygtninge og indvandrere til at komme i job. Ordningen virker altså , sagde Claus Hjort Frederiksen i en pressemeddelelse.

Ministeren lyver. Claus Hjort Frederiksen ser noget, ingen andre kan se. Han har ét problem med sin udmelding: Den er forkert!

Rapporten, som beskæftigelsesministeren læner sig op af, konkluderer lige præcis intet om, hvorvidt folk kommer i arbejde. Fire ”eksperter”, der har været med til at lave rapporten – heriblandt formanden for arbejdsgruppen – bekræfter alle, at ministerens konklusioner er forkerte.

Beskæftigelsesministeren forsvarer sig med, at antallet af flygtninge, der modtager ‘starthjælp’, er faldet, hvorefter han udleder, at de er kommet i arbejde. Dette er ikke sandt. Flygtninge og indvandrere mister retten til ‘starthjælp’, hvis deres ægtefælle opnår en indtægt. Hvis denne indtægt består af kontanthjælp, vil ‘starthjælpen’ bortfalde, da den er mindre end kontanthjælpen.
Tværtimod viser undersøgelsen, at ni procentpoint flere flygtninge modtager ‘starthjælp’ i forhold til, da flygtninge var berettiget til kontanthjælp, oplyser 3f .

Introduktionsydelsen til nyankomne udgør 5.500 kroner om måneden, og siden indførelsen af starthjælp og introduktionsydelse i 2002 har i alt 8.000 mennesker modtaget ydelserne. Ydelserne udbetales nogenlunde konstant til 1.000 personer i kvartalet.

Netavisen 13. april 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne