Angreb på ‘hellige’ sociale goder  

Kommunistisk Politik 6, 2005

Medens banker, pensionsfonde, firmaer og mange enkeltpersoner med mere bugner af kapital, så er regeringen bekymret over ‘det økonomiske råderum’. Der skulle jo gerne skaffes penge til veje, der kan finansiere en fjernelse af topskatten og måske en lettelse af mellemskatten – til gavn for de rige og suverænt bedst stillede lønmodtagere.

Skatteministeriet har allerede foretaget beregninger på fire konkrete felter, der vil udvide det økonomiske råderum med 23,5 milliarder kroner om året. Det vil ramme pensionister, dagpengemodtagere, kommende efterlønnere og hjemmehjælpen:

•  Fjernelsen af retten til efterløn for alle under 40 år vil bidrage med 12 mia.
•  Brugerfinansieret hjemmehjælp vil betyde ekstra 3,5 mia.
•  Retten til folkepension indskrænkes til de fattigste: 4 mia.
•  Reducering af dagpengeperioden fra 4 til 2½ år: 4 mia.

Den regeringsnedsatte velfærdskommission har straks erklæret sin glæde over en voksende forståelse for at diskutere reformer. Skatteministeriets beregninger er altså næppe tilfældige, men ligger lige i forlængelse af kommissionens egne ideer og planer, hvilket tilsyneladende også nyder bred politisk opbakning på Christiansborg. Det var i hvert et flertal i folketingets skatteudvalg, der har bedt om beregninger på, hvor stort det økonomiske råderum ville være, hvis man foretog beskæringer på de fire konkrete områder.

Det er da også en kendsgerning, at Socialdemokratiet i valgkampen aftalte med regeringen, at velfærdskommissionens ideer og signaler ikke gav anledning til debat. Socialdemokratiets officielle politik har været, at de ikke ville forringe efterlønnen, men formandskandidaten Helle Thorning-Schmidt har stillet sig positiv over for at fjerne retten for alle under 40 år.

Statsministeren har garanteret, at omfattende sociale nedskæringer kræver Socialdemokratiets stemmer, og at de først skal træde i kraft efter næste folketingsvalg.

LO har indtil videre valgt en larmende tavshed omkring ideerne, medens 3f er utilfreds med afkortningen af dagpengeperioden:
Det er formålsløst at diskutere dagpengeperiodens længde, så længe der er så mange ledige , udtaler lederen af 3f’s a-kasse, Morten Kaspersen.

Netavisen 17. marts 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne