Ny dom over de udstødte

Kommunistisk Politik 23, 2004

Vestre Landsret fældede den 10. november dom i en principiel sag, der var rejst af Landsforeningen af Arbejdsledige (LA) med krav om ordinær timebetaling til en tvangsaktiveret kontanthjælpsmodtager, som var sat til at udføre ordinært arbejde i form af at samle og pakke beslag og skruer for et privat firma i Herning.

Dommen gav Herning kommune juridisk ret til at misbruge kontanthjælpsmodtagere i ordinært arbejde til en betaling til godt 11 kroner i timen oven i kontanthjælpen. De 11 kroner begrundes med, at kontanthjælpsmodtageren eksempelvis kan have transportudgifter i forbindelse med at skulle passe sit arbejde – eller aktivering, som det offentlige ynder at kalde det.
LA overvejer nu at anke sagen til Højesteret.

SiD har tabt en næsten identisk sag mod Hillerød kommune ved byretten, hvilket nu er anket til Østre Landsret, hvorfor dommen er ved at blive nærlæst af SiD, som dog ikke tager udfaldet særligt optimistisk:
– Jeg er spændt på at se præmisserne for dommen, men afgørelsen betyder tilsyneladende, at de kommunale forvaltninger har ret til at fortolke loven meget vidt, udtaler Poul Hansen, uddannelsessekretær i SiD, hvorfor han appellerer til de danske kommuner om at vise retsind.

Dermed er tiden og rettighederne for de tvangspligtige arbejdsløse skruet tilbage til tiden under Bodum-sagerne, hvor netop de udstødte blev benyttet som nærmest gratis arbejdskraft til fordel for det private selskab Bodum.

Dengang indgik der også i dommens præmisser, at aktiveringen var konkurrenceforvridende, men dels må man spørge sig selv om, hvorfor samling og pakning af andre produkter ikke er det, dels om hvorvidt det er den ændrede lovgivning, der i dag gør det muligt med loven i ryggen at misbruge de udstødte.

Fakta

Vestre Landsrets dom indeholder blandt andet følgende ordlyd:
“Under disse omstændigheder og efter det i øvrigt oplyste – herunder afgørelsen fra det regionale arbejdsmarkedsråd i Ringkjøbing Amt – lægger landsretten til grund at sagsøgerens individuelle jobtræning på Grøndahl har været i overensstemmelse med §22 i lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik.”

§22:
“Til ledige som kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller i jobtræning på det almindelige arbejdsmarked, kan der etableres individuel jobtræning på en almindelig arbejdsplads hos private eller offentlige arbejdsgivere.”
Individuel jobtræning blev afskaffet som begreb i dansk aktiveringslovgivning 1. juli 2003.

Netavisen 20. november 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne