Misbrug af udstødte er regelen

Fra det vestjyske til Storkøbenhavn er billedet det samme: Fagbevægelsens spidser går sammen med de lokale arbejdsgivere og myndigheder om at effektuere misbruget af arbejdsløse.

Kommunistisk Politik 19, 2004

Sagerne om adskillige fynske og jyske amter og kommuners hjælpende hånd til Bodum-fabrikkerne er kendt af mange som små solstrålehistorier, hvor SiD’s protester mundede ud i retfærdige domme, der stoppede tvangsaktivering af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere til fordel for profitten i Bodum-selskabet.

Uden så meget som en krone mere på lommen blev de udstødte tvunget til at fungere som slavearbejdskraft med at samle og pakke Bodumkander. Det var til fordel for Bodum og kommunen, der fik reduceret kontanthjælpsudgifterne i form af et løntilskud fra virksomheden, og samtidig hjalp det kontanthjælpsmodtagerne med at “lære at stå op om morgenen”, hvilket er en forudsætning, hvis man vinder i lotteriet og skal passe et ordinært job.

Med respekt for SiD så lykkedes det forbundet at vinde tre sager i tre forskellige amter i forbindelse med Bodums og kommunernes misbrug af kontanthjælpsmodtagerne. Det handlede om Fyns, Sønderjyllands og Ribe amter. Sagerne er blevet ført med argumentet om, at misbruget var/er konkurrenceforvridende over for andre virksomheder, der tilsyneladende ikke gjorde benyttede misbruget. De lokale Arbejdsmarkedsråd kunne godt forstå, at der burde udvises solidaritet med de konkurrerende arbejdsgivere, hvilket gjorde udslaget. Misbruget af kontanthjælpsmodtagere havde ingen genklang.

Nu har Vejle Amt siden skilt sig ud med to aktuelle sager. Dels har Vejle Amt – som det eneste hidtidige amt – underkendt Bodumprotesten om ulovlig aktivering, og dels har amtet accepteret, at det tidligere Dandy – nuværende Gumlink – får pakket tyggegummi på amtets produktionshus, der i folkemunde omtales som Sanktionshuset, da det er amtets foretrukne tvangsaktiveringssted.

Mens SiD Vejle trods alt rejste sagen, har Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdernes Forbund (NNF) udmærket sig ved ikke at røre en finger i denne forbindelse, selvom pakning af tyggegummi ligger under deres regi.

For nu at blive i det jyske, så kan Kommunistisk Politik berette om, at der i Herning ligger endnu et såkaldt produktionscenter ved navn Jobcenter Grøndahl, som hver dag “beskæftiger” 60-80 kontanthjælpsmodtagere med at pakke poser, æsker og paller for den lokale millionkoncern HT Bendix A/S, der gør i søm, skruer, beslag, hængsler, håndtag mm.

Ifølge de kommunale medarbejdere og andre vidner i retssagen går aftalen mellem kommunen og millionkoncernen ud på, at virksomheden får pakket sine produkter til samme pris, som virksomheden skulle betale for østeuropæisk arbejdskraft.

Landsorganisationen af Arbejdsledige
(LA) har på vegne af en tvangsaktiveret, der dels kræver overenskomstmæssig løn for sit arbejde og dels erstatning for manglende ansættelsesbevis, rejst sagen ved Vestre Landsret. Såfremt Herning Kommune – som forventet – må bløde kr. 10.000 i erstatning til hver kontanthjælpsmodtager for brud på loven om ansættelsesbevis, så kan det for kommunen beløbe sig til mellem fem og 20 mio. kroner. Såfremt kommunen – imod al kapitalistisk og lovgivningsmæssigt logik – skulle blive idømt betaling af en overenskomstmæssig løn, så ville beløbet blive mindst femdoblet. Landsretten vil stadfæste sin dom i den første halvdel af november.

Som rosinen i pølseenden er det for en uge siden blevet klarlagt, at Københavns kommune sparer 86 mio. kr. på at tvangsaktivere kontanthjælpsmodtagere. Kommunen regner med at spare yderligere 20 mio. kroner på at sprede sagsbehandlingen, så folk hurtigere kommer under revalideringen, hvilket overfører udgiften til statskassen.

Københavns kommune betegnes i den henseende som en mønsterkommune, og succesen tilskrives ifølge arbejdsmarkedsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) kommunens samarbejde mellem det lokale LO og DA. Formanden for den lokale region af arbejdsgiverne, Gert Ryder, udtrykker sin begejstring:
– Der er ingen tvivl om, at virksomhederne ikke gør det for folks blå øjnes skyld. Men samarbejdet er en fordel for både kontanthjælpsmodtagere, virksomheder og kommunen. For hver kontanthjælpsmodtager, der er kommet i arbejde, er der mange penge sparet.

Enhedslisten, repræsenteret i Borgerrepræsentationen ved Mikkel Warming, erklærer til Jyllands Posten, at det kun er godt, hvis flere kommer i arbejde.

Københavns kommune har ambitioner om at udvide succesen med at overføre kontanthjælpsmodtagere til revalideringsydelse, da det vil støtte kommunens kassetænkning, idet det så bliver en statsudgift at holde liv i disse udstødte.

Se også
De udstødtes forbrugsfest
Faglig kommentar, Kommunistisk Politik 19, 2004

Netavisen 23. september 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne