Servicedirektivet spøger stadig

Beskæftigelsesministeren afviser at garantere noget som helst om det servicedirektiv, der efter EU-kommissionens planer skal vedtages til næste år. Han vil kun love, at regeringen vil arbejde på, at direktivet ikke vil skabe hindringer for de danske kontrolforanstaltninger.

I forbindelse med udvidelsen af EU med 10 nye medlemslande pr. 1. maj. 2004 vedtog Folketinget en såkaldt østaftale, der indebærer, at en lønmodtager fra et østeuropæisk EU-land ikke kan påbegynde arbejde på en dansk virksomhed, før der foreligger en opholds- og arbejdstilladelse.

Såfremt servicedirektivet skulle blive vedtaget i dets nuværende form, så vil det undergrave “østaftalens” bestemmelser om kravet om opholds- og arbejdstilladelser.

Arbejdsmarkedsudvalget har bl.a. spurgt beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V), om han vil garantere, at en vedtagelse af direktivet om tjenesteydelser – populært kaldet servicedirektivet – ikke vil true den danske politiske aftale om adgangen til det danske arbejdsmarked for borgere fra de otte øst- og centraleuropæiske lande.

– Det er min grundlæggende opfattelse, at man skal være meget forsigtig med at komme med garantier, og på nuværende tidspunkt, hvor den egentlige forhandlingsproces end ikke er påbegyndt, ville det efter min mening være forkert at give garantier for indholdet af det kommende direktiv, skriver Claus Hjort Frederiksen i sit svar til Arbejdsmarkedsudvalget.

Som direktivforslaget ligger nu, så skal kontrollen ske i servicefirmaets hjemland i stedet hos modtagerlandet. Ifølge beskæftigelsesministeren lægger regeringen afgørende vægt på, at der ikke vedtages et direktiv, der hindrer kontrolforanstaltninger, som er sat i værk for at forhindre fiktive virksomheder og illegal arbejdskraft i at operere i Danmark.

Netavisen 26. juli 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne