Fællesklubber på Danfoss siger Nej til forliget om Industriens Overenskomst

Udtalelse

Nu har vi i flere år skabt bedre arbejdsforhold på fabrikkerne gennem dialog i dagligdagen på væsentlige områder. Dialog på arbejdspladserne har været et krav fra vores topforhandlere gennem flere overenskomstforhandlinger, blandt andet til løsning af eventuelle konflikter.

Derfor er vi rystet over at der er indgået et forlig hvor fredspligten skærpes. Hvis forliget vedtages kan arbejdsgiveren pålægge os at indhente produktionstabet gennem overarbejde uden overtidsbetaling, i tilfælde af en konflikt – stor som lille. Her er det helt op til arbejdsgiveren at gøre op, hvor meget produktionstab en konflikt har kostet, og hvor meget gratis overarbejde det skal udløse. Vores omkostninger ved en konflikt er at vi udover at miste vores timeløn, eventuelt kan blive idømt bod og skærpet bod og som det nye kan komme til at arbejde over uden overtidsbetaling. Det er en overenskomstmæssig glidebane med store konsekvenser for dialogen og samarbejdet på arbejdspladserne. Man undergraver principperne for aftalesystemet og sammenblander her overenskomsten og det fagretslige system.

Flere af vores kolleger er ansat som skifteholdsarbejdere. Omkostningen for mange er helbredsmæssige skader på grund af skiftende arbejdstider. Derfor har kravet om en arbejdstidsnedsættelse for arbejde på skiftehold haft en høj prioritet for mange af vores kolleger. Vi mener at det er betænkeligt at dette krav ikke har haft samme prioritet blandt vores forhandlere. De har til gengæld prioriteret en udvidelse af muligheden for at indføre ”varierende ugentlig arbejdstid” på fabrikkerne.

Den forhandlede stigning i lærlingelønnen svarer ikke til det gennemgående krav på 12 kr. mere i timen. Lærlingelønnen har gennem flere år ikke fulgt med, og kommer med forliget ikke op på det ønskede niveau. Vi frygter derfor at de yngre årgange fravælger lærlingeuddannelsen – også på grund af forringelser af uddannelserne, og at vi i fremtiden får mangel på kvalificeret og uddannet arbejdskraft.

Da vi har fået mere ferie, uden at ferieprocenten er blevet hævet, har kravet om en højere feriebetaling også været et gennemgående og højtprioriteret krav fra arbejdspladserne. Dette krav er heller ikke med i det nye forlig. Hvorfor?

Protokollaterne om en ”musefælde-klausul”, forbedrede barselsregler, efteruddannelse ved afskedigelser, betalte omsorgsdage i forbindelse med børns hospitalsophold og forbedret betaling ved længerevarende sygdom, er købt for dyrt. Vi mener at prisen har været for høj.

Det er rent ud sagt noget makværk. Vi vil opfordre samtlige industriarbejdere til at stemme nej til forliget, så vore topforhandlere får chancen igen. Vores håb er så, at vi kan genkende nogle af vores krav i et nyt forlig.

På vegne af Fællesklubberne i Viby, Silkeborg, Gråsten og Næstved:

Jan Ahrendt, Fællestillidsmand Danfoss Viby
Svend Skov Jensen, Fællestillidsmand Danfoss Silkeborg
Preben Storm, Tillidsmand Danfoss Gråsten
Leif Steen, Fællestillidsmand Danfoss Marine System, Næstved

Se også
APK: Klart Nej til OK-04 forliget
Fællesklubben Aller Danmark: Nej til OK-forlig

Netavisen 6. februar 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne