Klagerne i Mjølnerparken: Lægerolle undersøges

Der er klare regler for Lægekonsulentens rolle ved behandling af sager om førtidspension, fleksjob og revalidering: Det er alene at gøre det klart overfor sagsbehandleren, hvad andre læger har skrevet.

Da det åbentbart ikke bliver overholdt i praksis og der tilmed blev klaget fra 220 beboere i Mjølnerparken, har embedsmænd i København gennemgået 26 sager fra det seneste ½ år, som lægekonsulent Jens Bang har været involveret i.

På den baggrund har Socialdemokratiet, Enhedslisten og De Radikale i København forlangt en uvildig undersøgelse af lægekonsulenters rolle i pensionssager og socialminister Henriette Kjær er indkaldt til samråd i socialudvalget den 29. januar.

Også Glostrup er igang med en undersøgelse, men i Albertslund, hvor Jens Bang er den eneste lægekonsulent, ser man ingen grund til at sætte en undersøgelse igang.

De økonomiske sanktioner strammes

Med socialreformen 1. januar 2003 fulgte ‘arbejdsevnevurderingen’ – hvor Jens Bang også står som ophavsmand! samt muligheden for at nedsætte kontanthjælpen med 516 kr. for hver, hvis begge ægtefæller får kontanthjælp.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 1. juli 2003 betød bl.a. indkaldelse til møde hver tredje måned og aktiv jobsøgning også for kontanthjælpsmodtagere, med ret til at trække i eller tilbageholde hjælpen, når reglerne ikke bliver overholdt.

Fra 1. januar iår er der så kommet loft over den samlede offentlige støtte, ca. svarende til kontanthjælpens maximumbeløb, det får det resultat, at mange får frataget den boligsikring, de har fået i årevis.

Socialrådgivernes arbejdsmiljø

Undersøgelser har vist at den gennemsnitlige ansættelsestid for socialrådgivere i København kun er et halvt år, mange bliver fyret på grund af langtidssygemelding, dvs. udbrændthed, stress og psykisk nedtur, andre søger bare over på et andet socialcenter. Situationen er meget forskellig på de forskellige socialcentre. Det kan være noget af baggrunden for, at lægekonsulenters udtalelser bliver tillagt så stor vægt på nogen lokalcentre.

GBe

Netavisen 28. januar 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne