Kontanthjælp og førtidspension i dagens Danmark

Kommunistisk Politik 25, 2003

220 beboere Mjølnerparken i København har protesteret mod behandlingen, som mange får fra Socialcenter Nørrebro (Se her) – med udgangspunkt i den groteske historie om det palæstinensiske torturoffer Hassan Al-Shami (Se her). Den reaktionære del af pressen som f.eks. Jyllands Posten søger at fremstille det som en ‘indvandrerprotest mod at skulle arbejde’! Baggrunden ligger i reglerne og den brutale praksis omkring kontanthjælp og førtidspension.

Den 1. januar 2003 trådte nye regler om tilkendelse af førtidspension i kraft. For overhovedet at få tilkendt førtidspension i nye sager skal erhvervsevnen være nedsat til det ubetydelige eller deromkring.
Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Ved arbejdsevne forstås evnen til at kunne opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet til at kunne udføre forskellige konkret specificerede arbejdsopgaver med henblik på at opnå indtægt til hel eller delvis selvforsørgelse. Førtidspension kan tilkendes, hvis arbejdsevnen ikke muliggør en sådan selvforsørgelse. Førtidspension kan derfor ikke tilkendes, hvis det fx er muligt at varetage et fleksjob.
Der er kun én sats for førtidspension.

Lederen af lokalcenter Nørrebro, Bodil Vendel, siger til Berlingeren: “Vi sender folk til arbejdsprøvning, og så fokuserer vi på, hvad de kan, frem for på elendighederne.”
I Århus er der sendt så mange i fleksjob, at det er umuligt at opdrive et fleksjob.

“Det er usundt bare at udbetale kontanthjælp”

Københavns kommunes indsats for at få indvandrere i arbejde er for blødsøden, mener Venstre: “Det er ikke godt nok,” sagde A.F. Rasmussen fra landsmødet i begyndelsen af november og fortsatte: “Grundlæggende mener jeg, at enhver kommune bør smække kassen i og sige: ‘Nej, der er ikke kontanthjælp, men der er et arbejde.’ Det er der jo kommuner, som har kunnet gøre.” Og videre: “Det er i hvert fald usundt bare at udbetale kontanthjælp, uden at mennesker reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet.”

Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen afviser blankt kritikken og siger bl.a., at “vi kører en konsekvent noget for noget-politik over for indvandrere. Hvis man står uden for arbejdsmarkedet, så smækker vi kassen i.”
Lykketoft kommer den 13.12. med udmeldingen: “Vi kan jo se, at en gruppe af de allersvageste strander på kontanthjælp … i de tilfælde vil det være fair at tildele førtidspension.”

I forbindelse med beboerprotesterne mod Socialcenter Nørrebro siger politikerne:
“Det kan godt være, at sagsbehandleren ikke udviser den samme forståelse, når den samme undskyldning for at undgå aktivering fremsættes for syvende gang,” udtaler vicedirektøren i Københavns familie- og arbejdsmarkedsforvaltning Torben Brøgger til Berlingeren.

“Det kan godt være, at man har gået hjemme i 15 år og synes, at det har været fint, men der er ingen slinger i valsen. Siger man nej til aktivering, mister man sin kontanthjælp,” siger medlem af familie- og arbejdsmarkedsudvalget Carl Christian Ebbesen (DF) til JyllandsPosten.

Finn Rudaizky (S) fra Københavns borgerrepræsentation finder ifølge JyllandsPosten beboerprotesten “så udansk, som noget kan være”. Så vidt jeg husker, kom han selv ind i borgerrepræsentationen ved en underskriftsindsamling i forbindelse med løfter om at bevare Kommunehospitalet. Han tvivler også på, om der er noget om sagen.

Rikke Fog-Møller fra Enhedslisten tror ikke at problemet for så manges vedkommende kan skyldes arbejdsvægring. Enhedslisten vil hjælpe beboerne ved at rejse sagen både i Borgerrepræsentationen og i Folketinget. Det må sikres, at mennesker på kontanthjælp ikke lige pludselig fratages deres indkomstgrundlag, og kommunen må sikre, at de konkrete sager bliver revurderet, fremgår det af deres pressemeddelelse. Desuden ønsker Enhedslisten afklaret, om problemerne skyldes et for hårdt presset lokalcenter.

Lægekonsulentens rolle

I folkemunde hedder det, at lægekonsulentens rolle er at mindske tilkendelsen af førtidspension. I hvert fald er konsulenterne ansat og lønnet af kommunerne, og dermed forventes jo en loyalitet over for kommunens politik.
I en gældende skrivelse fra socialministeriet fra 1998, står bl.a.: “Lægekonsulentens rolle i forbindelse med pensionsmyndighedens afgørelse i førtidspensionssager er alene at bistå myndigheden med at klarlægge indholdet af andre lægers erklæringer”.

Line Barfod har stillet et såkaldt §20 spørgsmål til socialminister Henriette Kjær(K).
Line Barfod beder ministeren redegøre for, “hvilke initiativer ministeren vil tage for at sikre, at de lægeerklæringer – udstedt af speciallæger og praktiserende læger – som danner grundlag for afgørelser i socialforvaltningers afgørelser ikke tillægges en subjektiv vurdering af de af kommunernes ansatte lægekonsulenter.

Den 10. juni kom der en Bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne. Meget af indholdet i denne stammer fra lægekonsulent Jens Bang, der bl.a. har gjort sig uheldig bemærket i Hassan Al-Shamis sag. Det forlyder, at der er indgivet politianmeldelse mod ham.

Jens Bang – stærkt kritiseret læge og konsulent ved Socialcenter Nørrebro

Bekendtgørelsen har det udmærkede formål at give ensartede retningslinjer for sagsbehandlingen ved beskrivelse, udvikling og vurdering af en borgers arbejdsevne.
Bekendtgørelsen skal anvendes, når kommunen behandler sager om revalidering og fleksjob, men bruges også som retningslinje ved tilkendelse af førtidspension.

Der skal opstilles en ressourceprofil for den enkelte ansøger med følgende elementer:

1) Uddannelse
2) Arbejdsmarkedserfaring
3) Interesser
4) Sociale kompetencer, herunder konfliktberedskab
5) Omstillingsevne
6) Indlæringsevne, herunder intelligens
7) Arbejdsrelevante ønsker
8) Præstationsforventninger
9) Arbejdsidentitet
10) Bolig og økonomi
11) Sociale netværk
12) Helbred

Det ser jo umiddelbart meget pænt ud, men uden objektive mål for de enkelte punkter er det klart, at bedømmelsen kommer til at afhænge meget af den enkelte sagsbehandler og lægekonsulent. “Ressourceprofilens elementer kan endnu mindre end de tidligere anvendte diagnoser objektiveres, og vil således ikke kunne leve op til kravet om lige behandling af lige sager.” Citat fra Ugeskrift for Læger.

Protester over hele landet

I Hvidovre kommune var der flere protester mod lægekonsulenternes rolle i slutningen af 90’erne.
I Glostrup kommune iflg. Folkebladet den 3.12.2003 kritiserer socialministeriet at lægekonsulenten, som også her er den omtalte Jens Bang, går ind og stiller sine egne diagnoser.
I Vallensbæk kommune oplever en patient lægekonsulenten som “den skjulte overdommer”, som hun aldrig har mødt. Hun oplever at lægekonsulenten ikke alene sår tvivl om speciallægers undersøgelser, men også om hendes person. (Folkebladet 19.11.2003).

I Rødding kommune klager lægerne over at sagsbehandlerne ikke tager sig af deres udtalelser.
I Randers er der oprettet et netværk med det formål at støtte personer, der på grund af sygdom, ulykke eller anden årsag er kommet i klemme i det sociale behandlingssystem.
I Århus er en fagforening i gang med at undersøge, om der er belæg for en anklage mod kommunen for at have en skjult kvote for pensionssager, således at offentligt ansatte, der står til et ‘gyldent spark’, i stedet ryger på førtidspension.

Foreningen for fibromyalgiramte har samme problemer som torturofre med at få den manglende arbejdsevne anerkendt for deres medlemmer. Samlet set rammes det, der kaldes ‘de nye sygdomme’, såsom stress, ryglidelser, piskesmæld, nervelidelser og andre smertefulde tilstande men også ‘gamle sygdomme’ såsom bækkenløsning og depressioner, hvor årsagen ikke lige kan påvises.

I Vejle Amts Folkeblad kører en sag om socialudvalget i Hedensted kommune.
I Odense kommune har en sag om revalidering efter en arbejdsskade nu kørt i 70 uger.

Kilder:
http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=375016/
http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=386928/
http://www.livtagerne.dk/
JyllandsPosten den 11.12.03 og 12.12.03
Vejle Amts Folkeblad 12. og 13. december
Jens Bang: “Arbejdsevnemetode – en teoretisk og praktisk indføring”.
http://www.fibronetnyt.dk/
Ugeskrift for Læger – 17. februar 2003, nr. 8.
http://www.folkebladet.dk/index.php?vs=ar&id=846http://www.folkebladet.dk/index.php?vs=ar&id=793

Netavisen 16. december 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne