Ny læreraftale forsinket et år

En ny aftale om lærernes arbejdstid bliver ikke færdig i år. Lærerens Centralorganisation, Kommunernes Landsorganisation og Københavns Kommune blev torsdag enige om, at der ikke er tid nok til at nå et resultat inden for den forhandlingsperiode, som går til den 24. november.

– Jeg er dybt skuffet. Vi skulle have haft en ny aftale fra næste skoleår, og det kan vi ikke nå nu. Så vi må leve med en aftale, der faktisk er opsagt, et år endnu, siger formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

Parterne har brug for mere tid til at drøfte blandt andet de opgaver, der har en direkte sammenhæng med undervisningen, og om ledelse i forhold til undervisningen.
De har udsendt følgende

Fælles erklæring vedrørende forhandlingerne om lærernes arbejdstid:

Lærernes Centralorganisation, KL og Københavns Kommune har ved et møde den 20. november konstateret, at der ikke er tid nok til at nå et resultat inden udløbet af den aftalte forhandlingstermin (24. november).

Parterne er gået ind i forhandlingerne med ønsket om at nå et resultat, som sikrer en folkeskole, der kan satse på kvalitet i undervisningen, og som understøtter lærernes ansvar og den fremtidige ledelse af folkeskolen. Der er samtidig enighed om, at en ny arbejdstidsaftale skal være fleksibel og ubureaukratisk.

I den sammenhæng konstaterede man, at der er brug for mere tid til en dialog om bl.a. de opgaver, der har en direkte sammenhæng med undervisningen, og om ledelse i forhold til undervisningen.

Parterne er enige om, at det er en vigtig forudsætning for den videre proces, at der også på disse områder nås frem til et fælles udgangspunkt.

Parterne påregner at optage drøftelser på dette grundlag i det nye år.

Netavisen 22. november 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne