Bodumsag til time out

To amter har givet SiD medhold i protest over misbrug af aktiverede
Vejle Amts arbejdsmarkedsråd har valgt at udsætte afgørelsen med tre uger – måske på grund af beskæftigelsesministerens indblanding.

Det har nu i snart et halvt år været kendt, at flere kommuner har misbrugt aktiverede til at udføre arbejde for Bodum, der blandt andet producerer kaffekander. Allerede inden sommerferien indbragte SiD otte kommuner i protest for de regionale arbejdsmarkedsråd af to årsager: Aktiverede i individuel jobtræning må ikke udføre arbejde, der ellers ville blive udført, og aktivering må ikke medføre konkurrenceforvridende produktion. SiD har påvist, at de otte kommuner udfører arbejdet 20 pct. billigere, end private leverandører kunne gøre det.

SiD har fået medhold fra arbejdsmarkedsrådene i Sønderjylland og Ribe Amt. Sagen er således klar, skulle man synes, men det mener et enigt arbejdsmarkedsråd i Vejle Amt ikke:
– Vi har valgt at udskyde afgørelsen, fordi vi ønsker flere oplysninger. Konkurrenceforvridning er et følsomt område, og vi må være sikre på, at vi træffer den rigtige afgørelse, udtaler næstformand i arbejdsmarkedsudvalget, Svend Aage Hansen, der er udpeget af LO.

Vejle Amt repræsenterer de to kommuner, der har høstet de største profitter ud af misbruget. Aktiveringsfabrikkerne i Fredericia og Egtved kommuner har de senere haft en årlig omsætning på henholdsvis 800.000 og 1,3 millioner kr. – alene for Bodumfabrikken.

Det er vanskeligt at forstå, hvorfor forholdene i Vejle Amt adskiller sig fra Sønderjylland og Ribe, men i SiD er tålmodigheden næsten grænseløs:
– Jeg forstår godt, at arbejdsmarkedsrådet vil undersøge sagen om konkurrenceforvridning grundigt, udtaler uddannelsessekretær i SiD, Poul Hansen.

Udsættelsen af afgørelsen eller SiD’s tålmodighed bliver ikke forklaret, men den skal måske findes ved beskæftigelsesministerens, Claus Hjort Frederiksen (V), mellemkomst. Han har på baggrund af en forespørgsel fra Enhedslistens Line Barfod konstateret, at der er behov for vejledning om, hvilke krav der skal være opfyldt, for at et tilbud ikke er konkurrenceforvridende.

Der hersker ikke tvivl om, at Bodum, kommuner og Venstreministeren gerne ser, at love og regler “vrides” til gensidig fordel på de aktiveredes bekostning, som tillige pålægges en løntrykkerrolle.

Netavisen 11. september 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne