Lovbryderkommuner: Bistandsmodtagere trækkes ulovligt i kontanthjælp

Kommuner bryder loven om, at bistandsmodtagere, som har gæld til det offentlige ikke må trækkes i deres kontanthjælp, hvis rådighedsbeløbet reelt set ligger på eller under 3700 kr. om måneden.

Når det gælder om at plage og forfølge de svageste i samfundet, så er kommunerne oppe på benene. Bistandsmodtagere er underlagt en stadig strengere kontrol, og hvis de har gæld til det offentlige, er kommunerne meget nidkære med at inddrive. Så nidkære, at de åbenbart ser stort på loven, som kun i et begrænset omfang giver kommunerne lov til at trække i bistandshjælpen.

Det viser undersøgelser, som advokat Bjarne Overmark – byrådsmedlem for Beboerlisten i Randers – har foretaget. Han har set eksempler på bistandsklienter, der er blevet trukket i deres bistandshjælp på trods af, at de reelt kun har mellem 2700 kr. og 3000 kr. i rådighedsbeløb om måneden til at leve for, når faste udgifter som husleje mv. er trukket.

Folk, der klart har under de 3770 kr., som er blevet sat som eksistensminimumsgrænse (en grænse, som bl.a. beskæftigelsesministeriet opererer med), er alligevel blevet trukket i bistandshjælp. Kun i tilfælde af, at bistandsmodtageren (f.eks. som følge af en meget lav husleje) har mere end 3770 kr. som “rådighedsbeløb” til at leve for, må kommunerne trække i bistandshjælpen. Ellers må de (som hovedregel) ikke trække i bistandshjælpen, fastslog Højesteret for fire år siden.

Randers Kommune undskylder den klart ulovlige fremgangsmåde med, at man kun følger samme praksis som landets øvrige kommuner. Kommunens inkassochef Thomas Jensen bedyrer, at der i hvert eneste tilfælde har været tale om en “individuel” vurdering af de vedkommende har haft råd til at betale af på deres gæld, hvorfor der ikke skulle være tale om ulovligheder.

På nuværende tidspunkt bliver hele 580 bistandsmodtagere alene i Randers trukket i kontakthjælpen – men Randers er ikke nogen undtagelse. Det samme gælder landets øvrige andre byer såsom Århus, der har sænket “eksistensminimumsgrænsen” (det nødvendige rådighedsbeløb for at klare dagen og vejen) til 3300 kr., og København, hvor henholdsvis 831 og 4375 kontanthjælpsmodtagere trækkes i deres kontanthjælp.

Som advokat Bjarne Overmark og konstituerede landsdommer i Vestre Landsret Torben Østergreen Johansen fastslår, så synes den kommunale praksis i allerhøjeste grad at stride mod Højesterets dom om, at kommunerne kun i undtagelsestilfælde må trække i kontanthjælpen.
Sagt med andre ord – kommunerne begår kynisk lovbrud over nogle af de økonomisk svagest stillede borgere.

Netavisen 3. september 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne