Dagpengemodtagere skal bløde 800 millioner

Regeringens forslag til ny finanslov indeholder blandt andet et angreb på deltidsarbejdere med supplerende understøttelse: De skal betale 800 millioner, så regeringens Irakkrig og -besættelse kan finansieres, og så den skjulte erhvervsstøtte kan fortsættes for fuld skrue.

Faglig kommentar
Kommunistisk Politik 17, 2003

Aktionærerne i A.P. Møller Mærsk holder (aktie-)fest. De har siden nytår tjent 80 milliarder i profit. Analytikere mener, at aktien fortsætter med at stige. Det bestemmende aktieindeks – KFX – er alene på tre uger i august steget med 13 pct.

I det forløbne år er beskæftigelsen af fuldtidsarbejdende faldet med 50.000; arbejdsløsheden er steget med 40.000. Tusinder er stødt fra dagpengesatsen på kontanthjælp. 1.022.000 mennesker i den erhvervsaktive alder er sat uden for arbejdsmarkedet. 2½ million er i beskæftigelse, heraf 400.000 deltidsansatte. Den reelle arbejdsløshed er 30 pct.!
Det er tørre kendsgerninger! Så tørre, at de er svære at tygge og umulige at sluge.

Den flerårige krise for dansk og international kapital tørres af på de brede lag i samfundet, med størst brod mod de nederste lag.

Det var Nyrup-regeringens politik i såkaldte opgangstider. Det er og har hele tiden været Fogh-regeringens politik. Hvor Nyrup reducerede dagpengeperioden fra syv til ét år med tre års tvangsaktivering, så fortsætter Fogh, hvor Nyrup slap. Samtidigt øses penge over i erhvervslivet ved brug af åbent eller skjult erhvervsstøtte, der har mange former og påskud.

Det seneste skud på stammen er afsløringen af et underentreprenørfirma for Det Berlingske Officin, som nu ejes af det norske mediemonopol Orkla. Vestergård Bogtrykkeri med tilknytning i Hjørring, som laver annonceopsætning for bl.a. Berlingske Tidende, har fået ulandsstøtte af det danske udenrigsministerium i form af Danidamidler, hvilket har forårsaget nedlæggelse af adskillige arbejdspladser i Danmark. Kommunistisk Politik afslører i dette nummer, at udenrigsministeriets embedsmænd forsøger at skjule disse facts.

Skattelovgivningen og finanslovene er én stor omfordeling af de fattiges mønter til de riges pengeskabe, bankbokse og luksusforbrug. Den kommende finanslov er ingen undtagelse.

Regeringens forslag til ny finanslov indeholder blandt andet et angreb på deltidsarbejdere med supplerende understøttelse: De skal betale 800 millioner, så regeringens Irakkrig og -besættelse kan finansieres, og så den skjulte erhvervsstøtte kan fortsættes for fuld skrue. 300 millioner kroner tages fra de arbejdsskadede, som ellers havde et håb om at komme på fode via en revalideringsydelse.

Det er blot to mindre – men kontante – elementer, som viser kynismen hos bagmændene bag det såkaldte danske husholdningsbudget. Boligstøtten, børnefamilieydelser og SU beskæres yderligere. Det rammer primært arbejderklassen – i eller uden arbejde.

Kynismen burde skabe et ramaskrig i fagbevægelsen! Det burde give anledning til faglige møder, masseprotester, massedemonstrationer og masseaktioner. Men ak. LO tier:
– De folkevalgte har talt. Intet over eller ved siden af Folketinget, er LO’s holdning.

LO formår blot at give en svag kritik af finansloven:
– Jeg er meget forundret over regeringens udspil til finanslov. Den er blottet for initiativer til at begrænse ledigheden i den aktuelle situation. Regeringen svinger pisken over de ledige, udtaler LO’s formand Hans Jensen ifølge LO’s hjemmeside. Det kan vel ikke medføre kritik af kilden.
– Det smager af løftebrud over for vælgerne, konstaterer Hans Jensen, som dermed lader forstå, at vi må afvente krydserne ved det næste folketingsvalg. I mellemtiden kan – ifølge LO – den arbejdende og arbejdsløse del af Danmark sætte sig til at trille tommelfingre.

Den af sig selv udnævnte “mere slagkraftige del af fagbevægelsen” forholder sig også totalt tavs, når det gælder muligheder for aktiviteter. Fagligt Ansvar afholder konference den 1. oktober, hvor der lægges op til debat om blandt andet skattepolitik, socialpolitik, pensionsspørgsmål og boligpolitik.

Fagligt Ansvar og folkene bag forummet har nu i 1½ år opfordret til politiklægning. Imens er det ene overgreb efter det andet haglet ned over de fattige. Fagligt Ansvar har fra første færd erklæret, at dets målsætning var at bekæmpe den borgerlige regering.
Tiden er inde til at lade ord følge handling.

Netavisen 27. august 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne