Dansk Metal frygter mangel på “kloge hoveder”

Dansk Metal deler industriens bekymring om mangel på faglært arbejdskraft på sigt.
Trods fortsat stigende arbejdsløshed og 7.000 arbejdsløse medlemmer nærer forbundet ingen bekymring, når EU udvides med 10 nye østeuropæiske lande pr. 1.maj 2004, hvis arbejdskraft så frit kan bevæge sig til eksempelvis Danmark – tværtimod.
Omvendt vil hverken økonomer eller faglige sekretærer udtale sig om, hvornår forbundet har skaffet deres arbejdsløse medlemmer arbejde

Modsat resten af fagbevægelsen er Dansk Metal ikke bekymret for en massiv indvandring af arbejdere fra de kommende 10 EU-lande, som vil kunne trykke løn- og arbejdsforhold. Tværtimod. Midt i en tid hvor arbejdsløsheden er hastigt stigende, udtrykker Dansk Metal bekymring over, at der vil være for få faglærte arbejdere fra Østeuropa, der vil søge til danske virksomheder.

Derved optræder Dansk Metal som skødehund for Dansk Industri (DI), hvis ærinde er at tilrane sig så stor en del af ekspertarbejdskraften fra Østeuropa som muligt. Selvom udvidelsen først træder i kraft den 1.maj 2004, så er jagten allerede gået ind. De nuværende EU-landes store koncerner konkurrerer indbyrdes om at få fat i “cremen”. Her ønsker DI, at den danske stat skal være behjælpelig med at gøre Danmark attraktivt. Ledelsen i Dansk Metal, som er dybt integreret i kapitalforvaltning, bekender igen klart kulør.

Kommende formand for Dansk Metal Thorkild E. Jensen,
nuværende næstformand – fortsætter Max Bæhrings kurs

Dansk Metal har 150.000 medlemmer, hvoraf knap 5 pct. er arbejdsløse svarende til ca. 7.000.
Fagforbundet har sammen med blandt andet Dansk Industri og Ingeniørernes fagforening fået foretaget en undersøgelse, som angiver, at der “kun” vil komme 2-300 faglærte arbejdere til Danmark fra Polen i de første år efter udvidelsen. Derefter vil antallet falde.

– Frygten er ikke, at vi bliver rendt over ende, men det modsatte. Vi får brug for kvalificeret arbejdskraft; men der vil komme alt for få, udtaler EU-sekretær i Dansk Metal, Jens Boe Andersen, til KP-Net.

– Der er tværtimod grund til bekymring over, at den kvalificerede arbejdskraft i Polen ikke finder det attraktivt at søge arbejde i Danmark. På sigt vil dette blive et problem, hvis vi ikke gør det mere attraktivt for højtkvalificeret arbejdskraft at søge mod Danmark
, siger Jens Boe Andersen.
Dansk Metal peger på den såkaldte ældrebyrde som forsvar for holdningen.

Arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted for Dansk Folkeparti, der deltog i forliget med regeringen angående en overgangsordning for tilstrømningen, ironiserer over Dansk Metals holdning:
– Det er et anslag mod Metals egne medlemmer, at man nu siger, at der mangler kvalificeret arbejdskraft. Og det er misvisende i forhold til den kampagne, som fagbevægelsen og Socialdemokratiet kører om, at vi har skabt arbejdsløshed.

Dansk Metals kommentar til denne sarkastiske bemærkning?
Lad mig understrege, at det er kvalificeret, faglært arbejdskraft, vi kommer til at mangle. Undersøgelsen viser, at Danmark ikke har den fornødne tiltrækningskraft på “kloge hoveder”, hvorunder vi også regner vore medlemmer, siger Jens Boe Andersen.
I betragtning af at forbundet har omkring 7.000 arbejdsløse medlemmer, hvornår regner Dansk Metal så med, at arbejdsmangelen vil være en kendsgerning?
– Det er ikke til at sige i en situation, hvor ledigheden fortsat stiger. Den oplysning må du søge hos vores økonomer.

KP-Net kontaktede derfor Dines Schmidt Nielsen, økonom i Dansk Metal:
– Hvis jeg kunne svare dig på det, så sad jeg ikke her. Så var jeg aktieinvestor. Jeg kan sige så meget, at vi havde faktisk i Dansk Metal fuld beskæftigelse under Nyrup-regeringen med blot 2-3.000 arbejdsløse metalarbejdere.

KP-Net: – Med jeres deltagende bekymring med Dansk Industri over mangelen på kloge hoveder, hvornår kalkulerer Dansk Metal så at befinde sig i en situation med fuld beskæftigelse igen?
– Det vil jeg slet ikke komme med et bud på, fastslår Dines Schmidt Nielsen.

Netavisen 22. august 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne