Bodum-aktiveringen kendt ulovlig

Den kommunale tvangsaktivering af bistandsmodtagerne som slavearbejdskraft for Bodum er kendt ulovlig af arbejdsmarkedsrådet i Ribe Amt. Der er tale om to lovbrud: både konkurrenceforvridning og omgåelse reglerne om, hvad ledige i individuel jobtræning må arbejde med. Kaffen har fået en bitter smag …

Der er ingen tvivl længere. Det beskidte samarbejde imellem en række kommuner og virksomheden Bodum om udnyttelse af bistandsmodtagere i tvangsaktivering som ekstrem billig arbejdskraft uden faglige rettigheder er (som loven endnu er udformet) i direkte strid med de gældende regler omkring aktivering af ledige. De tre kommuner i Ribe Amt, Grindsted, Ølgod og Billund, der beredvilligt har stillet bistandsmodtagere til rådighed som ren slavearbejdskraft, har i et tæt samarbejde med Bodum overtrådt loven.

For det første er der tale om, at kommunerne har underbudt private virksomheder, der før har samlet kaffekander for Bodum. De kommunale priser pr. kaffekande samlet og pakket (færdiggjort til salg) af tvangsaktiverede bistandsmodtagere har været lavere end den, som private virksomheder tidligere fik. Op imod 20 pct. billigere for Bodum i de i alt 8 kommuner, hvor misbruget af ledige som ren og slavearbejdskraft er foregået.

Der har været tale om en lukrativ forretning både for kommunerne og Bodum. Taberne har været de private virksomheder, der før har udført arbejdet for Bodum, samt de tvangsaktiverede ledige, der er sat til at arbejde gratis for Bodum. Lønnen er udbetalt af kommunerne i form af bistandshjælpen, og betalingen for kanderne gået direkte i kommunekassen. En praksis, som altså nu er dømt ulovlig, da der decideret har været tale om konkurrenceforvridende “kommunal produktion”.

Som regnskabet fra Odense Kommune fra de første måneder af i år (som SiD Fagbladet på trods af, at kommunen blankt har nægtet bladet at få aktindsigt i de indgåede aftaler med Bodum, er kommet i besiddelse af) dokumenterer, så er det ikke alene Bodum, men også kommunerne tjent tykt på den ulovlige tvangsaktivering af bistandsmodtagerne.

Dertil kommer, at firmaerne har haft fastansatte arbejdere: arbejdere ansat på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår til at samle kanderne. Der var tale om, at tvangsaktiverede blev sat til at udføre arbejde, der hidtil har været overenskomstdækket, hvilket også er ulovligt. Eller sagt med andre ord: at de af otte kommuner og det private erhvervsliv i fællesskab er blevet udnyttet som løntrykkere og ekstremt billig arbejdskraft uden faglige rettigheder, som slavearbejdskraft.

SiD udtrykker sin tilfredshed med dommen. Ifølge forbundets uddannelsessekretær, Poul Hansen, er der tale om en vigtig afgørelse, der kan bremse op for udnyttelsen af de ledige som løntrykkere. Det har for SiD været vigtigt at sikre, at det private arbejdsmarked med overenskomstmæssige lønninger ikke bliver undermineret. Der skal ikke skabes et tredie arbejdsmarked betalt af skattekroner, som er med til at udradere almindelige ufaglærte arbejdspladser, bedyrer han.

Der er tale om en sejr, men langt fra nogen garanti imod, at ledige i tvangsaktivering misbruges som ekstremt billig/gratis arbejdskraft/løntykkere uden faglige rettigheder hverken på det offentlige eller private arbejdsmarked, eller at opbygningen af det tredje arbejdsmarked, som startede under Nyrup- regeringen og videreføres af Foghs sorte slæng, er stoppet.

PS! Det fynske arbejdsmarkedsråd har udskudt sin stillingtagen omkring Bodum-aktiveringen – skønt Arbejdsmarkedsrådet eget sekretariat klart vurderer, at der også i tilfældet Svendborg Kommune på linie med kommunerne i Ribe Amt er tale om ulovlig aktivering. Om konkurrenceforvridning, og at de aktiverede bistandsmodtagere udfører ordinært, dvs. normalt overenskomstdækket arbejde. Med den udsøgte begrundelse, at der mangler svar på enkelte spørgsmål …
Selvom sagen synes at være mere end rigeligt belyst.

Netavisen 21. august 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne