Løgnen er kapitalens redskab

Faglig Kommentar
Kommunistisk Politik 16, 2003

De såkaldte ansvarlige politikere bygger deres politik på løgne og bevidst selvskabte myter.
Det gælder den danske krigsdeltagelse og fortsatte besættelse af Irak samt forberedelsen af nye og flere interventionskrige langt fra dansk grund. Folketingsflertallet tog beslutningen på baggrund af det faktum, at der fortsat eksisterede masseødelæggelsesvåben i Irak.

Det var en løgn, som den fra ferie hjemvendte arrogante statsminister har nægtet at kommentere endsige forsvare:
– Det er en akademisk diskussion, der ingen relevans har, forlød det fra hans læber på det nyligt overståede Venstrelandsmøde.

Mens regeringen og med dem andre ser spøgelser, hvor der ingen er, så vil de samme ikke anerkende selv de mest oplagte kendsgerninger:
Mere end én million arbejdsløse eksisterer ikke i deres synsfelt!

Danmarks Statistik kan oplyse, at 849.000 personer i den erhvervsaktive alder (15-66 år) er sat uden for arbejdsmarkedet. Det er kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister, revalidender osv., som der ikke er plads til på arbejdsmarkedet. Når man dertil lægger den officielt registrerede arbejdsløshed på 173.000 dagpengemodtagere, når Danmark op på en arbejdsløshedsprocent på 30!
Det er fem gange så meget som den officielle 6,2 pct. – og den stiger fortsat.

Landets Arbejdsmarkedsråd rapporterer, at der er flere massefyringer på vej.
Men regeringen lader sig ikke anfægte. Der er ikke grundlag for at ændre politik:
– Den danske økonomi er sund, og der er stadig gang i væksten, hvilket den historiske lave rente understøtter, forlyder det fra gemakkerne i Finansministeriet.

Hvordan en samfundsøkonomi, der kaster 30 pct. af landets vigtigste råstof på gaden, kan betegnes som sund, må henregnes til Erasmus Montanus’ logik.
Samtidig tillader nedskæringspolitikere, arbejdsgivere og erhvervsledere m.fl. sig at tilsværte de arbejdsløse med udsagnet om, at de ikke gider arbejde, på trods af utallige analyser, undersøgelser og rapporter, der modbeviser dette. Det hedder sig, at de ligger samfundet til last.

Hva’ nu, hvis I ansvarlige politikere skabte de arbejdspladser, som befolkningen har så stort behov for? I stedet for at skære ned, kunne I starte med at forbedre forholdene. Det kunne udløse hundredtusinder af arbejdspladser. De ville blive besat, før blækket er tørt på finansloven.

Nu er det ikke længere kun de arbejdsløse, der ligger samfundet til byrde. Det sidste tiår har opfundet en “ældrebyrde”. Den myte lå til grund for Nyrup-regeringens indgreb i efterlønnen. Den bruges som begrundelse for kommende angreb på efterløn og pension. Det påstås, at vi ikke er nok til at sikre et nuværende leveniveau for vore kommende ældre.

Myten er et falsum! Socialforskningsinstituttet har fastslået, at antallet af 60-årige de næste tyve år stiger fra 66.000 til 74.000 – altså med 400 eller 6 promille pr. år.
8.000 flere 60-årige i løbet af de næste tyve år. Skrækkeligt! Især i betragtning af, at vi har en milliontallig arbejdsstyrke, der er sat uden for fabriksporten. Én million udstødte, der ikke får lov til at bidrage til en samfundsvækst.

Burde enhver politiker med respekt for sig selv ikke vente med at rejse debatten om “ældrebyrde”, til der er skaffet adskillige hundredtusinder flere arbejdspladser?
De kunne jo passende starte med at forbedre ældreplejen.
“Ældrebyrden” er en bevidst skabt myte som et alibi for stadig dårligere leveforhold, der på skift rammer forskellige grupper, der i sin helhed udgør hele arbejderklassen fra vugge til grav.

Det er et sygt samfundssystem, der pålægger en million udstødte ansvaret for arbejdsløsheden, mens de ansvarlige politikere og erhvervsledere massefyrer folk og reducerer antallet af arbejdspladser!
Det er et sygt samfundssystem, der betegner en hel generation, der har lagt en livslang energi på arbejdspladserne og bidraget til væksten, som en byrde!
Det er et sygt samfund, når magthaverne bygger deres beslutninger på løgne og bevidst skabte myter.

Det er på tide, arbejderklassen og fagbevægelsen stiller de ansvarlige til ansvar.
Det gælder for resten også beslutningen om dansk krigsdeltagelse i Irak.

Se også

Arbejdsløsheden ignoreres

“Ældrebyrden” er en myte

Netavisen 15. august 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne