80 pct. lider under dårligt arbejdsmiljø

Indsatsen overfor dårligt arbejdsmiljø har spillet fallit: Siden 1986 er antallet af arbejdere med ondt i arbejdet steget med 10 pct.

På trods af årtiers snak og propaganda om indsatsen mod dårligt arbejdsmiljø, dokumenterer en undersøgelse fra Social Forsknings Instituttet (SFI), at det i praksis forholder sig stik modsat: fire ud af fem arbejder under dårligt arbejdsmiljø, hvilket er en stigning på ti pct. siden 1986.
Næsten dobbelt så mange bærer tunge byrder og langt flere er udsat for generende støj.
Derudover er synderne psykisk anstrengende arbejde og ensidigt gentaget arbejde.

– Ufaglærte, faglærte og underordnede funktionærer hører til de mest udsatte fag, konstaterer forskningsleder Bjarne Hjort Andersen fra SFI, der har været medvirkende til undersøgelsen, som har indbefattet 5.000 arbejdere.
Palle Larsen, arbejdsmiljøkonsulent i SiD, er ikke chokeret over konklusionerne:
– Der stilles i dag større krav til effektivitet, og tidspres forhindrer nødvendige pauser og socialt samvær. Kvalitetskravene er også vokset, og har du ikke kompetencen med dig, belaster det hårdt psykisk.

Psykiske og fysiske overbelastninger kan aflæses i sygefravær og førtidspensioner som følge af nedslidning, der hvert år koster samfundet milliarder.
– Det bliver endnu dyrere, hvis arbejdsmiljøproblemerne ikke løses, udtaler Bjarne Hjort Andersen til Politiken, og tramper samtidigt på regeringens og Socialdemokratiets ømme “efterløns”ligtorne, idet han konstaterer, at Nyrup-regeringens revidering af efterlønsordningen i 1999 ikke har haft den store effekt, når det gælder om at få de ældre til at udskyde tidspunktet for en tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

– Den del af befolkningen, som i særlig grad trækker sig tidligt tilbage, netop er dem, vi ser har store arbejdsmiljøproblemer, fortsætter Hjort Andersen: Hvis man i stedet for at bruge pengene på økonomiske incitamenter, der ikke virker, satte massivt ind på at løse de største arbejdsmiljøproblemer, var det måske lettere at få folk til at blive på arbejdsmarkedet et par år mere.

Venstres arbejdsmarkedspolitiske ordfører Jens Vibjerg vender straks tomlen ned:
– Det har regeringen ingen planer om, konstaterer han. Vibjerg mener, at problemerne kan løses ved hjælp af regeringens omlægning af arbejdsmiljøindsatsen.

Den bemærkning er svært forståelig. Regeringens omlægning har netop givet virksomhederne betydelige beføjelser til at forringe arbejdsmiljøet kraftigt. Masser af arbejdsgivere er frigjort fra kravet om at have en Bedriftssundhedstjeneste. Arbejdstilsynets operationer er beskåret kraftigt med økonomiske nedskæringer.
Osv. osv.

Netavisen 15. august 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne