Storkonflikt på Grønland

Der er storkonflikt på det private område i Grønland. Konflikten udspringer af, at der ikke blev opnået enighed om et overenskomstresultat, der omfatter privatansatte inden for områder som byggeri, levnedsmiddelindustri, produktion samt handel og kontor. Blandt andet bliver Royal Greenlands fiskefabrikkerstrejkeramt. Knap 3.000 medlemmer af SIK er berørt af konflikten, der trådte i kraft midnat til tirsdag (kl. 4 dansk tid). Dertil kommer 300 danske håndværkere.

Der er to punkter i forhandlingerne, der skiller vandene. Pensionsudbygning og bidrag til uddannelsesfonden. Formanden for lønmodtagernes organisation, SIK, Jess G. Berthelsen, udtaler:
– Samlet er arbejdsgivernes seneste udspil også væsentligt ringere end det, vore medlemmer på det offentlige område har fået for et par måneder siden.

SIK-formanden vurderer, at GA’s seneste tilbud kan beregnes til 7,1 eller 7,2 procent over en treårig periode. SIK kræver mindst 8 procent, som man for to måneder siden forhandlede sig frem til for sine offentligt ansatte medlemmer. Forhandlingerne gik i hårdknude, da arbejdsgiverne i en pressemeddelelse meddelte, at deres seneste “tilbud” og var deres sidste. Forinden havde SIK afvist det med henvisning til, at man ikke kunne indgå overenskomst på et ringere grundlag end de offentliges.

Konflikten ventes at få totalt gennemslag på Grønlands vigtigste erhverv fiskeindustrien, hvor SIK har meget tæt på total organisering af medlemmerne, oplyser SIK’s formand Jess G. Berthelsen til Fagbladet/sid.dk. Men formanden for Grønlands LO imødeser problemer med strejkebrydere på visse byggepladser under storkonflikten:

– Derimod kan der måske opstå visse problemer på nogle byggepladser, hvor der er uorganiserede blandt både hjemmehørende og tilkaldte. Vore lokalafdelinger erfarede i går, at en del af de uorganiserede var indstillet på at fortsætte arbejdet, men vi agter med besøg på de pågældende arbejdspladser her tirsdag at få løst problemet og få de uorganiserede væk fra arbejdet, udtalte SIK-formanden.

Konflikten berører også detailhandelsen, men i mere begrænset omfang. Grønland domineres af to butikskæder, og SIK’s organiseringsprocent på dette område er simpelthen ikke høj nok til at lamme alle butikker. Indtil videre er der også masser af varer på hylderne. Først når en af SiD varslet sympatikonflikt mod Royal Arctic Line træder i kraft 25. august kan der imødeses begyndende forsyningsvanskeligheder.

SiD har varslet sympatikonflikt for en række nøglefunktioner i transporten mellem Danmark og Grønland. Sympatikonflikten gælder blandt andet rengøringen i Københavns Lufthavn af Air Greenlands fly, og skibstransporterne med vigtige forsyninger mellem Danmark og Grønland.

Der er omkring 300 organiserede danske håndværkere i Grønland. De arbejder typisk på kontrakter, der knytter sig til GA-SIK overenskomsten. De er derfor af deres hjemlige forbund eller af BAT-kartellet blevet bedt om at forlade byggepladserne sammen med de grønlandske kolleger. De danske håndværkere modtager strejkeunderstøttelse efter deres hjemlige forbunds regler. De danske byggefagforbund i BAT-kartellet bakker op om konflikten, og det rammer de grønlandske byggepladser, da entreprenørerne er afhængige af den tilkaldte danske arbejdskraft.

Netavisen 12. august 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne