Du skal ikke tro du er ansat

Du skal ikke være sikker på, at jobbet er der, når du kommer fra sommerferie. Sådan fik det i al fald for 150 af de 240 ansatte på Danyard Aalborg. Lige op til industriferien fik de en fyreseddel p.g.a manglende ordrer.

Frygten for at miste jobbet har bredt sig på danske arbejdspladser. Den nuværende økonomiske krise bider hårdt, og det har betydet rekord i massefyringer. I første kvartal af 2003 blev næsten 4000 afskediget i 84 tilfælde, som falder ind under reglerne om varsel om massefyringer. Det er det højeste tal for de syv år, hvor Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet sin særlige statistik for disse.

Alt tyder på, at massefyringerne fortsatte i andet kvartal, som eksemplet Danyard tyder på. Statistikken er endnu ikke afsluttet – men maj måned satte ny rekord i antallet af arbejdsløse med over 6 pct. ledige. Officielt ledige altså. Som alle ved, er det virkelige tal langt højere, for aktiverede og bistandsmodtagere f.eks. tæller ikke med i statistikkerne.

I bygge- og anlægsbranchen har arbejdsløsheden bidt sig fast på et højt niveau. Hver tiende bygge- og anlægsarbejder var uden arbejde i slutningen af april, hvorfra den seneste samlede opgørelse stammer.

Bliver du fyret – ikke mindst hvis du er offentligt ansat – er der en rimelig god mulighed for at du kan få dit job tilbage. Som aktiveret, vel at mærke. Uden overenskomstmæssige faglige rettigheder. Det er ikke bare i de private virksomheder, massefyringerne fortsætter. Det gælder også i det offentlige. Aktiveringsordningerne har været en kæmpefidus for det offentlige, som i takt med nedskæringer har afviklet en masse jobs, men fået genbesat en stor del af stillinger i børnehaver, på plejehjem osv med nogle af landets 50.000 aktiverede.

Rekordmange mister dagpengeret

Samtidig sættes nye rekorder i antallet af arbejdsløse, der ryger helt ud af dagpengesystemet.
I 2002 røg 2.091 ledige ud, fordi deres samlede ydelsesperiode løb ud. Året før var tallet 1.586 personer. En stigning på 505 ledige – svarende til 32 procent. Det viser tallene fra Arbejdsformidlingens årsregnskab.

Morten Kaspersen, leder af SiD’s a-kasse, siger:
– Det er ulykkeligt, når nogen falder ud af systemet, uden at have fået de kvalificerede tilbud, der manglede for at komme i arbejde igen. Og det er endnu mere ulykkeligt at konstatere, at antallet steg i 2002.
Det står allerede nu klart, at antallet af arbejdsløse, som fortaber dagpengeretten, bliver endnu større i 2003.
I 1999 forkortede den daværende SR-regering den samlede ydelsesperiode fra 5 til 4 år, og det slår nu kraftigt igennem.
Den nuværende ‘beskæftigelsesminister’ har ikke tænkt sig at gøre noget som helst ved det.

Det offentlige går foran

Det offentlige går foran med hensyn til massefyringer. Og her er der tale om rigtig store tal. Regeringen stræber som bekendt efter at slanke den offentlige sektor. Den har allerede bebudet fjernelse af 3000 jobs i det offentlige i forbindelse med næste års finanslov.
Midt i juni fremlagde fiansminister Thor Pedersen har fremlagt en ekstraordinær spareplan på 3 milliarder kroner i det offentlige, der vil betyde nedlæggelse af 3000 arbejdspladser.
Besparelserne er konkretiseret til en række ministerier, samtidig med at den automatiske 2 pct.-reduktion af de offentlige udgifter (‘grønthøsteren’) kører videre.

Fra besparelseskataloget:
Økonomi- og erhvervsministeriet skal spare på hjemmeservice og støtteordninger til vindmøller. Fødevareministeriet skal blandt andet barbere ordningen for statslige landbrugskonsulenter kraftigt. Udenrigsministeriet skal spare omtrent 85 millioner kroner.
Og Justitsministeriet skal skære i politiets budget i forbindelse med indførelse af ny struktur.

6 procent arbejdsløse

For første gang i dette årtusind var den officielle arbejdsløshed i maj oppe på seks procent. Sæsonkorrigeret steg ledigheden fra 162.200 i april til 167.800 i maj. Ledighedstallet i april svarede til en ledighedsprocent på 5,8 – i maj var den 6,0. Det er ifølge Danmarks Statistik det højeste niveau siden januar 1999.
Stigningen fra april til maj udgjorde 3,5 procent, og denne stigning har især ramt mændene. Ser man på aldersgrupper, er stigningen i ledigheden jævnt fordelt. Siden maj sidste år er den faktiske ledighed steget med 25.075 personer. Det svarer til en stigning på 19 procent.

Kommunistisk Politik 14, 2003
Netavisen 2. juni 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne