Pengemaskiner for kommunerne

Den store aktiveringsfidus

Tvangsaktiverede som kommunale pengemaskiner: Bodum og Odense Kommune

Det skæpper i kommunekassen: Udliciteringen af tvangsaktiveringen af en stor del af de odenseanske bistandsmodtagere til private firmaer, som derefter stiller bistandsmodtagerne til rådighed for kreative virksomheder som Bodum som ekstremt billig arbejdskraft – “lønnen” er bistandshjælpen udbetalt af Odense Kommune – uden faglige rettigheder overhovedet, som ren og skær slavearbejdskraft. Og Odense Kommune er ikke den eneste. Udbytningen er sat i system.

Det viser sig nu, at ikke blot Bodum og det private ”formidlingsfirma” af gratis arbejdskraft, ”Flexi Kurser”, tjener fedt
på tvangsaktiveringen af de odenseanske bistandsmodtagere. Det gør Odense Kommune også – fra og med 2003.

Det er blevet en ren kommunal overskudsforretning at udlicitere tvangsaktiveringen til private firmaer som f. eks.
Flexi Kurser og deres såkaldte Projekt Arbejdsklar. Det er imidlertid på ingen måde tale om kurser, men om at Flexi
Kurser stiller de tvangsudliciterede bistandsmodtagere til rådighed som nærmest total gratis arbejdskraft for danske
virksomheder som Bodum. Bodum betaler 1,75 kr. pr. kaffekande, som monteres og pakkes på Flexi Kurser.

Fed fidus

De 1,75 kr. pr. kaffekande udbetales imidlertid ikke til Flexi Kurser, men til Odense Kommune, der betaler et væsentligt mindre beløb til Flexi Kurser for det arbejde, de udliciterede, tvangsaktiverede bistandsmodtagere udfører for deres bistandshjælp. Kommunen betaler ifølge ejeren af Flexi Kurser 0,65 kr. pr. monteret kaffekande til hans firma. Resten tilfalder kommunen.
De første 4 måneder i år har kommunen tjent 85.397 kr. på Projekt Bodum, fremgår det af det kommunale regnskab.

Officielt er aftalen mellem Odense Multiplast A/S) udformet, så det hedder sig, at det er den kommunalt ejede
Erhvervstræningsskolen i Odense, som står for monteringen og pakningen af kaffekanderne. Formålet: afklaring af sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i forhold til arbejdsmarkedet.

I realiteten har arbejdet været overdraget til Flexi Kurser i hele år 2002 på krav fra Bodum. Der var, ifølge firmaet, alt for store problemer med samlingen af kaffekanderne (for mange fejlkander) på Erhvervstræningsskolen, hvorfor samlingen af kanderne blev overflyttet til ”Flexi Kurser”, hvor de tvangsaktiverede bistandsmodtagere udgør en mere
”frisk” arbejdskraft, afslører SiD’s medlemsblad, Fagbladet. Betalingen til kommunen er pr. stk. samlet og pakket
kaffekande den samme, om revalidenter eller aktiverede udfører jobbet.

Baggrunden for, at kommunen hævder, at det hovedsageligt er erhvervstræningsskolen, som står for monteringen
og pakningen af kaffekanderne, og fra 1. marts i år udelukkende erhvervstræningskolen, er ifølge kommunens
beskæftigelseschef, at flere inden for den kommunale forvaltning mener, at der kunne være tale om konkurrenceforvridende produktion, når man lod Flexi Kurser – dvs. deciderede tvangsaktiverede bistandsmodtagere –
udføre arbejdet for Bodum. Projekt Bodum er af samme årsag nu overført fra kommunens beskæftigelsesafdeling
til revalideringsafdelingen.

Den nye kontrakt mellem Bodum og Odense Kommune, altså nu kommunens revalideringsafdeling, betyder reelt intet. Misbruget af tvangsaktiverede som ekstremt billig arbejdskraft for private firmaer fortsætter uhæmmet, på kant med loven eller ej. Det er stadig i allerhøjeste grad Flexi Kurser, som monterer og pakker kaffekanderne.

Fed fidus fortsætter

Selvom offentligheden og de kommunale politikere i marts fik at vide, at det fremover stort set kun var revalidenter,
som arbejdede for Bodum, har der ikke været nogen begrænsninger i brugen tvangsaktiverede. Det må konsulent
Jørgen Faber, som i marts udarbejdede notatet til byrådspolitikerne, indrømme over for Fagbladet.

Fagbladet kom i besiddelse af regnskaberne for projektet på trods af, at kommunen konsekvent har nægtet aktindsigt omkring Projekt Bodum og tilsvarende aktiveringsprojekter. Kommunen har lignende ”tys-tys-aftaler” med mindst tre andre private firmaer.
Fagbladet betegner afslaget om aktindsigt som ulovligt. Tidligere har kommunen afvist krav om aktindsigt fra
Kommunistisk Politik og Liste K i Odense.

Hvad Odense Kommune gør er at sætte bistandsmodtagerne til arbejde, som normalt udføres af arbejdere ansat
på almindelige overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. Det er ulovligt – men det går helt fint. Og ikke kun for Odense Kommune. Fidusen praktiseres masser af andre steder.
De aktiverede er blevet en pengemaskine for kommunerne.

Kommunistisk Politik rejste i september 2002 den nu landskendte sag om Bodum – kommunens og den private virksomhed fælles misbrug af de aktiverede som slavearbejdskraft. Se

“Projekt arbejdsklar” – bistandsmodtagere som gratis arbejdskraft i Odense
Netavisen 12.09.02
Se også
Bodum har sat misbruget i system
KP10, 2003

Den store aktiveringsfidus KP 14, 2003

Netavisen 1. juli 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne