Unge straffes for manglende a-kassemedlemskab

Stadig flere unge fravælger a-kassemedlemskab, fordi ordningen er dyr og dårlig.
Fravalget straffes med inddragelse af kontanthjælp.

140.000 færre unge under 30 år er i dag medlem af en a-kasse i forhold til for ti år siden.

Det er der ganske naturlige og logiske årsager til, som ikke kan komme bag på nogen myndigheder. Alligevel forsøger Kommunernes Landsforening (KL) at tillægge de unge alle mulige dårlige hensigter for at undgå at skulle opfylde deres forpligtelser om kontanthjælp:
– Det er den troløse zapperkultur. Vi har opdraget de unge til ikke at være så forpligtede. Heller ikke for pligten til at forsørge sig selv, lyder beskyldningen mod de unge.

– Det er ikke bare et økonomisk spørgsmål. Det er også et moralsk og politisk spørgsmål, om det er en rimelig udgift for samfundet. Man har en pligt til at sørge for sin egen forsørgelse, og det har aldrig været meningen, at den pligt skulle tørres af på kommunen, udtaler Vagn Ry Nielsen (S), formand for social- og arbejdsmarkedsudvalget i KL.

Vagn Ry Nielsen, som er helt i tråd med sit parti på spørgsmålet, begår hermed igen vold på mindst to grundlæggende principper på det afskaffede danske velfærdssystem. For det første overser han og Socialdemokratiet, at grundloven fastslår, at alle retten til et arbejde, hvilket de ansvarlige politikere hverken sikrer eller har viljen til at sikre. For det andet lægges op til, at en af de allersidste rester af det såkaldte sociale sikkerhedsnet fjernes.

Man skal fremover i bedste amerikanske stil være tvunget til at forsikre sig mod “sociale begivenheder”. Gør man ikke det, så fratages kontanthjælpen. Dette er ikke blot en fremtidsvision, men bliver i dag allerede praktiseret af Christiansfeld kommune, som udbetaler “kontanthjælp” i form af et lån, hvis man ikke er medlem af en a-kasse.
De unge får dermed igen at mærke, hvad det vil sige at være ofre for kassetænkningen.

Rutsjebanen

Med Socialdemokratiet ved roret gennemførte regeringen for ti år siden nemlig den specielle “unge”-ordning, der betød, at alle unge under 25 kun var berettiget til dagpenge i et halvt år, naturligvis under forudsætning af, at de var dagpengeberettiget. Denne status kan kun opnås ved 12 måneders fuldtidsarbejde, hvilket er de færreste unge forundt. Tidligere gav 6 måneders arbejde dagpengeret.

Sidste år udvidede VK-regeringen ordningen til at gælde alle under 30 år – til stor forargelse for Socialdemokratiet, der dog få måneder efter tjente som parlamentarisk underlag for regeringens nye arbejdsmarkedsreform, der også medførte en lang række forringelser for lønmodtagerne.

Den politiske tråd har uanset regeringernes bogstavkombinationer været at skubbe statens udgifter til de arbejdsløse over på kommunerne, der samtidigt har fået øget beføjelser til at sende de unge ud af kontanthjælpssystemet – eller i tvangsaktivering.

Forringelserne har ramt alle de udstødte, men med en særlig brod mod de unge, hvoraf de ufaglærte unge er en specielt udstødt “kaste”.

Årsagen til de unges fravalg af a-kasserne er tydeligvis de manglende muligheder for at opnå 12 måneders arbejde kombineret med en ringe forsikring, der i givet fald kun sikrer dem et halvt års dagpengeret.

Magthaverne har bevidst fulgt denne heksejagtspolitik i årevis, så det kan på ingen måde komme bag på dem, at de unge ikke føler sig tiltrukket af en dyr og dårlig forsikring. Deres beskyldninger om zapperkultur manglende ansvarlighed er ren manipulation, der skal begrunde deres nye angreb.

Misbruget af de udstødte er sat i system

Kommunistisk Politik
har ofte redegjort den voldsomme vækst i antallet af kommunale ordninger, hvor specielt unge bliver sat i tvangsarbejde.
Kommunernes praktisering af “straksaktivering” får den berygtede Farum-model til at ligne det rene paradis.

Kommunistisk Politik har i årevis afsløret misbruget af de udstødte. I de sidste måneder har Bodumfabrikkernes samarbejde med adskillige jyske og fynske kommuner afdækket, hvordan en privat virksomhed opnår produktion ved hjælp af underbetalt arbejdskraft, samtidigt med at kommunerne sparer penge til kontanthjælp.

Christiansfeld kommunes praksis, hvor de unge fratages retten til kontanthjælp, frister mange andre kommuner til det samme. Det er kun tvivlen om det juridiske grundlag, der holder dem tilbage, men mon ikke regeringen – med eller uden Socialdemokratiets hjælp – kan bringe det i overensstemmelse med betrængte økonomiske situation?
Det ligger måske allerede i den netop indgåede aftale mellem stat, amter og kommuner.

Kommunistisk Politik 13, 2003
Netavisen 17. juni 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne