Færre i arbejde

Mens regeringen kan sløre den reelle arbejdsløshed i de officielle arbejdsløshedsstatistikker, så lyver arbejdsgivernes statistik over antallet af arbejdspladser knap så meget.

DA’s seneste statistik understreger, at dansk økonomi er dybt begravet i depression: I løbet af første kvartal i år er antallet af arbejdspladser faldet med 3,3 pct., hvilket svarer til 13,2 pct. på årsplan. Det mest markante fald har fundet sted inden for fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsbranchen. To tunge “drenge” blandt de danske erhverv.

Samtidig har regeringen rykket for at administrere den faktiske og reelle arbejdsløshed – på de arbejdsløses bekostning. Det sker bl.a. rent administrativt ved, at kommunerne og arbejdsformidlingskontorerne (AF-kontorerne) nu slår kludene sammen. Formålet er at rationalisere og samordne indsatsen med eller imod de arbejdsløse.

Rent praktisk foregår det ved at slå lokale kommunale og AF-kontorer sammen i et nyt jobcenter. Det vil forbedre muligheden for hurtigere at tvangsaktivere kontanthjælpsmodtagerne, ligesom det postulerede “sociale bedrageri” bekæmpes.
Initiativet kommer i forlængelse af regeringens arbejdsmarkedsreform “Flere i arbejde”, der blev vedtaget sidste efterår.

Netavisen 18. juni 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne