Underbetalte portugisere på den ny opera

A.P. Møller bruger byggeriet af Operaen til reklame. I det hele taget har det været en god investering at ‘forære’ os den bygning. Når man regner skattefordelen med, har det været gratis. Alligevel skal der åbenbart spares på lønningerne, hvor det kan lade sig gøre, eller handler det først og fremmest om det generelle stormløb på fagforeninger og overenskomster?
Kommunistisk Politik

“Murersvenden”, fagbladet for murersvendene i Storkøbenhavn, bringer følgende historie om underbetalte portugisere på den ny opera: overalt i verden har A.P. Møller og Maersk et ry som en benhård arbejdsgiver

Den nye opera på Holmen skal have opsat natursten på facaderne. Igen er det portugisere, der er importeret til at udføre arbejdet, selvom der er mange danske murere og stenhuggere, der kan udføre arbejdet.
Pihl & Søn er hovedentreprenør, Lundero Mosaik har vundet underentreprisen, og arbejdet er i tredje led givet til firmaet David og Knud LDA-Portugal, et firma opstået efter tidligere sager mod Lundero/Mercantlis på Københavns Universitet sidste år, og med sin egen arbejdskraft fra hjemlandet.

Omgåelse af overenskomsterne

Folkene er i store træk også de samme som på Københavns Universitet, hvor der sidste år blev opsat mange tusinde kvadratmeter natursten. Det nye firma har også naturstensarbejdet på Codanhuset og på det nye Fields i Ørestaden.
Portugal er jo et EU-land, så der er ikke tale om illegal arbejdskraft. Hvordan kan det så være, at de kan vinde konkurrencen over danske firmaer og dansk arbejdskraft?
Én ting er, at de bor hos mesteren, der har en villa i Lyngby. En anden ting er, at de får en meget lille løn. Kun omkring 40 kr. i timen, hvis man regner alle diæterne, udepenge osv. fra. Der er tale om, at portugiserne arbejder langt under danske overenskomster.
På alle de nævnte pladser kører vi fagretslige sager vedrørende underbetalingen. På Fields/Codanhuset er der på 5 måneder et lønefterslæb på ca. 550.000 kr., hvis der bare skal udbetales op til minimallønnen (sidste år) på 92,65 kr./t.. Skal der betales op til mindste akkordudbetaling, som er vores krav, ja, så skyldes der på 5 måneder ca.850.000 danske kroner.

Et halvt år – så hjem

Det portugisiske firma er ydermere så beregnende, at arbejderne sendes hjem og erstattes med andre, lige når de har været her i et halvt år. Der indtræder nemlig forpligtelsen til at betale til B&A Pension. Og så er der sikkert også nogle lokale skatteregler, de kan omgå. Imens kan danske faglærte murer- og stenhuggersvende gå ledige.
Derfor kører sagerne også ved Arbejdsretten. Det har indtil videre lykkedes fagforeningen at organisere de udenlandske arbejdere. Men de har fået strenge instrukser på ikke at snakke med fagforeningen. Deres engelsk-kundskaber er lige pludselig lig nul, når vi skal snakke med dem. De er sikkert bedre efter fyraften, hvis der skal bruges lidt af den sparsomme løn …

Dansk Byggeris rolle

Man skulle tro, at de danske arbejdsgiveres organisation Dansk Byggeri ikke ville acceptere en sådan unfair konkurrence på lønninger, der gør, at danske firmaer ikke kan være med i konkurrencen om store byggerier midt i København. Det er åbenbart vigtigere for dem, at de danske lønninger bliver presset af de billige udlændinge.
Man kan frygte, hvordan det vil gå, når de nye EU-lande får frit lejde inden for det næste år …
Dansk Byggeri svigter både deres egne medlemmer og den veluddannede danske arbejdskraft og de danske overenskomster ved blindt at gå efter den billigste arbejdskraft.

Hvad gør vi?
Fagforeningen og de andre byggefag kan ikke leve med denne undergravning af vores arbejdsvilkår. Derfor planlægges der for øjeblikket ved siden af de fagretslige sager nogle tiltag, der skal gøre opmærksom på problemet og forhåbentlig skabe nogle løsninger, så vi kan bevare ordnede arbejdsvilkår i fremtiden.

Fra ‘Murersvenden’

Netavisen 10. juni 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater