De arbejdsmiljø-kriminelle skal stilles til ansvar

Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere forsamlet til Generalforsamlingen 20 maj 2003 udtaler:

Regeringens lovløshed på arbejdsmiljø-området må stoppes.

– Arbejdstilsynet er skåret ned, så risikoen for at blive kontrolleret er reduceret til 1 gang hvert 12. år.
– Bøderne for manglende lovpligtigt sikkerhedsarbejde er ikke alene fjernet, men også tilbagebetalt til dem, der nåede at få en.
– Bedriftssundhedstjenestens udvidelse til alle områder er stoppet. Men den nedskæring i bidraget til BST, der fulgte med, er bibeholdt. Gode råd er blevet sjældne.
– Selv kravet om arbejdspladsvurdering har regeringen forsøgt at fifle med, ud fra devisen om at det er spild af tid at skulle beskæftige sig med de ansattes velbefindende hvert 3. år.

Lov og orden gælder tydeligvis ikke, når det drejer sig om arbejdernes sundhed og rettigheder.
Overskriften er, at alt, hvad der er til besvær for arbejdsgiverne, skal fjernes.

Tiden er derfor inde til i langt højere grad systematisk at retsforfølge arbejdsgivere, der afstedkommer skader og sygdom hos de ansatte. På Arbejdsmiljøets Internationale Dag den 28. april har vi netop oplevet arbejdere i over 100 lande gå i aktion for større indsats mod de skruppelløse arbejdsmiljøkriminelle med død, sygdom og ulykker i kølvandet. I Sverige arrangerede LO 19 arrangementer under overskriften: Hvorfor bliver så få arbejdsulykker retsforfulgt?

I Arbejdstilsynets fravær må alle sikkerhedsrepræsentanter og ansatte sikre, at arbejdsmiljøproblemer påpeges skriftligt over for arbejdsgiveren. Det er den eneste måde, vi kan sikre, at arbejdsgiverne kan retsforfølges, hvis de ansatte bliver skadet på grund af passivitet over for et uforsvarligt arbejdsmiljø. Regningen skal betales af skadevolderen – ikke af offeret eller samfundet.
Det skal gøres dyrt at spare på arbejdsmiljøet.

Således vedtaget
København den 20/5-2003

Netavisen 6. juni 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater