– EUs unionsstat med EU-politi og EU-hær står for det samme som USA

Holger K. Nielsens og andres tanke om et styrket EU som modvægt til USAs militære magtarrogance er forfejlet og en fatal strategi, siger MEP Ole Krarup, Folkebevægelsen mod EU, i sin 1. maj-tale

– Nogle på venstrefløjen (ikke mindst i SF) har – under indtryk af USAs militære magtarrogance – fået den ide, at man “skal styrke EU, for at skabe modvægt til USA”. Man vil op i sengen til EU-tilhængerne. Men tankegangen er forfejlet. Strategien fatal.
Sådan lyder det i Ole Krarups 1. maj-tale 2003.

– For det første er det uden for enhver rimelig tvivl, at den transnationale alliance mellem EU og USA simpelthen er det bærende element i EUs magtapparat; den franske retorik repræsenterer ikke EUs politik. Kampen mod USAs magtudfoldelse og kampen mod EU står ikke i modsætning til hinanden. Begge systemer er apparater for en brutal kapitalisme, som venstrefløjen vel bør bekæmpe, siger han og tilføjer:
– Hvad mener man i øvrigt med at “bakke op om EU”. Skal vi deltage i EUs militær? I politiopbygningen? i ØMUen? Er det venstrefløjens anbefaling?

– Folkebevægelsen mod EU vil op til den kommende folkeafstemning om EU-grundloven arbejde – sammen med de voksende modstandsbevægelser i de andre (gamle og ikke mindst nye) medlemslande – mod EUs central-styre, for en ny og retfærdig international retsorden, fastslår Ole Krarup fra Folkebevægelsen mod EU.

EUs udvikling til en stærk unionsstat med fælles EU-grundlov og EU-hær behandles desuden i det nye nummer af Folkebevægelsen mod EUs blad ”Folk i Bevægelse”, hvori der er et særligt indstik om EUs udvikling til en militær verdensmagt. Forsiden er i øvrigt prydet af en række fagforeningsfaner i anledning af arbejdernes kampdag.

– EUs lovgivning vil svække den faglige kamp og skade den faglige organisering. Der er ingen tvivl om, at når EU systematisk fortsætter med at gribe ind i vore overenskomster, vil det danske aftalesystem falde sammen, siger Claus Olsen, bestyrelsesmedlem i Murersvendenes Fagforening i København på bladets forside. Han kalder til samling i fagbevægelsen imod de ting, som EU-konventet er på vej med.
– Det, der ligger på tegnebrættet i den nye grundlovstraktat, bør vi kunne samle meget brede dele af dansk fagbevægelse imod.

Netavisen 1. maj 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne