Arbejdsløse tvinges til flytning

Arbejdsmarkedsreformen er vedtaget og er værre end forventet.
Med udsigten om tvang til at flytte bopæl betegnes reformen som en vanvittig klapjagt på de arbejdsløse.

– Din understøttelse bliver inddraget, hvis du ikke tager mod jobtilbuddet som opvasker i Skagen, kan meget vel være beskeden fra a-kassen eller jobformidlingen, hvis man er bosiddende i resten af Danmark.
Den barske realitet gælder for de højt- eller mellemuddannede og skyldes den ny arbejdsmarkedsreform “Flere i arbejde”, som blev vedtaget ved tredjebehandlingen den 11. december.

Reformen, som er et forlig mellem samtlige folketingspartier bortset fra SF og Enhedslisten, har angivelig til hensigt at skaffe 87.000 nye arbejdspladser på de næste otte år, men arbejdspladserne er der bare ikke. Alene i løbet af det sidste år er 20.000 arbejdspladser faldet væk. Derfor er fratagelse af dagpengeretten forligspartiernes foretrukne redskab til at nedbringe den officielle arbejdsløshed.
Det er her, at tvangen til at rykke teltpælene op kommer ind.

Tidligere var man tvunget til at være aktivt arbejdssøgende i nærområdet, hvilket i sig selv dækkede over et ganske stort område. Men med reformteksterne i hænderne fastslår beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, at det nu er pligtigt for enhver højt- eller mellemuddannet person at tage imod et anvist arbejde overalt i landet og uden for ens faglige område.

Loven kræver, at sygeplejersker, socialrådgivere og lignende grupper pendler flere hundrede kilometer om dagen. Konsekvensen af det modsatte er, at dagpengene bliver inddraget. Selvom det ikke står i lovteksten, at flytning kan blive en tvang, så fastslår direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen, at det kan blive konsekvensen:
– Hvis der er for langt at pendle, må man flytte!
Oplysninger fremkom samme dag, som forslaget skulle vedtages i Folketinget.

I forvejen medfører reformen voldsomme angreb på arbejderne: Rådighedsreglerne strammes, “Unge”-ordningen udvides, kontanthjælpsmodtagere kan miste op til 1.250 kr. pr. måned, jobformidlingen privatiseres, tvangsaktivering som gratis arbejdskraft systematiseres, og det sociale system gøres enstrenget.

Med de nye oplysningers fremkomst kan man spørge, hvad reformen ellers gemmer.
Det er i hvert fald en kendsgerning, at de socialdemokratiske folketingsmedlemmer sammen med hovedparten af den socialdemokratiske fagbevægelse er gået utroligt stille med dørene.
Socialdemokratiets arbejdsmarkedspolitiske ordfører, Bjarne Laustsen, gør således et lille nummer ud af, at han har fået beskæftigelsesministerens løfte om, at lovbekendtgørelsen vil tage hensyn til den arbejdsløses familiemæssige forpligtelser.

Formanden for socialpolitisk udvalg i HK/Kommunal, Per Støve, mener, at tvang om flytning i forbindelse med anvist arbejde er fuldstændigt forrykt og betegner det som en vanvittig klapjagt på de arbejdsløse.
Man kunne have forligspartierne mistænkt for at ville indføre princippet på EU-plan.

Kommunistisk Politik 25, 2002
Netavisen 21. december 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater