2. oktober 1972: 30 år siden folkeafstemningen om EF

Danskerne blev truet og lokket ind i EF. Afstemningen i 1972 blev vundet af tilhængerne efter en demagogisk kampagne, som bildte folk ind, at EF ikke havde og aldrig ville få noget med politik at gøre, hverken indenrigspolitikken eller udenrigspolitikken, men blot var et udbygget økonomisk frihandelsområde. Nu skal det hedde ‘Europas Forenede Stater’.

Politikere, medier og pengestærke monopoler sikrede et ja – men afstemningskampen lagde også grunden til den langvarige og seje modstand mod EU, der for længst er blevet en politisk union.

Netop på årsdagen for den danske folkeafstemning for 30 år siden holdt formanden for EU’s forfatningskonvent, den tidligere franske præsident Valery Giscard d’Estaing, en tale i Brügge, hvor han proklamerede, at den Europæiske Union officielt bør hedde ‘Europas Forenede Stater’.

Konventet er i færd med at udarbejde en grundlov for den Europæiske Union, som forudses besluttet i 2004. Nu er også navnespørgsmålet blevet rejst:
‘Dette lingvistiske spørgsmål er ikke irrelevant, for navnet har en symbolsk kraft, som giver den enkelte borger mulighed for at identificere sig med det enestående europæiske projekt og dets ambitioner,’ sagde Giscard d’Estaing.

Og det vil da også være af betydning. Det vil formalisere, hvad den Europæiske Union rent faktisk allerede er blevet: Europas Forenede Stater. Det, som EF-modstanderne for 30 år siden advarede imod. Det, som de ledende tilhængere og deres partier og presse konsekvent har løjet om gennem 30 år.

Ved 25-året skrev Kommunistisk Politik blandt andet:
“Med EF, og i særdeleshed med det indre marked fra 86 og videre med Maastricht- Unionen i 92, fik kapitalen en styrke, som de lige i disse år 25 år efter bruger med fuld kraft til at sætte deres krav igennem i alt : Ned med kollektiviteten, ned med kæmpende fagforeninger, ned med solidariske offentlige velfærdssystemer, ned med fast aftalt arbejdstid, ned med fast aftalt løn, ned med understøttelsen, ned med pensionerne, ned med det offentlige hospitals- og sundhedssystem. Ned i skidtet med arbejderklassen, med de unge, med de gamle, med kvinderne, med de små næringsdrivende.

Det er på tide at få dem stoppet. Lad os bruge jubilæumsåret til at genrejse både gamle og helt nye modstandskræfter.
Sten Gade hykler, når har påstår at venstrefløjen vil blive for EU. Det vil gå lige omvendt, bredere og bredere folkelige kræfter, flere og flere unge og arbejdere vil støtte modstanden mod Europastaten.”

Modstanden er ikke blevet mindre. Siden da sagde danskerne Nej til euroen. Og nu gælder det om at få Danmark helt ud af Europas Forenede Stater.

Se her hjemmesiden Afstemningskabinettet der viser hvordan danskerne blev lokket og truet indtil et flertal dengang sagde ja: TØR DE SIGE NEJ?

J.O. Krag gik af som statsminister dagen efter afstemningen – og overlod posten til Anker Jørgensen. Hør Krags tale i folketinget her

Se også kommentaren i Kommunistisk Politik ved 25-års-dagen for fem år siden:
Danmarks 25 år i Unionen

Netavisen 2. oktober 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne