Skattestoppet flår de fattigste og arbejderklassen

Den nye højreregerings skattestop forgylder de velbjærgede, mens den fattigste del af befolkningen lades i stikken, fastslår Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som netop har regnet på konsekvenserne af skattestoppet og offentliggjort beregningerne i “Økonomiske Tendenser”.

For daglige læsere af Netavisen kommer det ikke som nogen overraskelse, at det er arbejderklassen og UnderDanmark, som betaler prisen for højreregeringens EU-dikterede økonomiske politik og det berygtede såkaldte skattestop. Som tidligere under Nyrup-regeringen er det arbejderklassen, der må betale regningen, mens erhvervslivet forgyldes.

Nu bekræftes det af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), at skattestoppet er blevet betalt af den fattigste del af befolkningen, mens de rigeste har fået flere penge på kistebunden. De skattelettelser, som indtil videre er fulgt eller i den nærmeste fremtid følger i kølvandet på skattestoppet, er stort set gået til den rigeste femtedel af den danske befolkning. Godt halvdelen af skattelettelserne er gået til de velbjærgede og erhvervslivet, mens de fattigste 20 pct. er spist af med under en tyvendedel.

Oveni kommer så de nye omfattende sociale og økonomiske nedskæringer, der er en direkte følge af skattestoppet ikke mindst på kommunalt og amtsligt plan. Voldsomme nedskæringer og forringelser af den offentlige service, som rammer arbejderklassen og UnderDanmark hårdt. Det omtales ikke af AE skønt de netop har regnet på konsekvenserne af skattestoppet og offentliggjort resultatet af deres beregninger i skriftet “Økonomiske Tendenser”.

Direktør i AE Lars Andersen fastslår, at skattelettelserne for de rigeste er 19 gange højere end for de fattigste. Han kalder skattestoppet for både asocialt og for dyrt for samfundet. Det koster statskassen et sted imellem 5,5 og 6,5 milliarder kr. frem til år 2004. Et beløb, der efter sigende skulle bruges til at lette skat på arbejde (med andre ord komme lønmodtagerne til gode i form af skattelettelser), men indtil videre er gået direkte i lommerne på de bedst stillede.

Også “skattestoppet” er en mekanisme til massiv omfordeling fra fattig til rig, uanset om en del som lovet af regeringen skulle blive anvendt til skattelettelser for folk i arbejde som en kompensation for nye sociale nedskæringer og ikke blot til rundhåndede milliardgaver til vennerne: de velbjærgede og erhvervslivet.

En lettelse af skat på løn, der synes at være det helt centrale tema i AE’s beregning af skattestoppet, “Økonomiske Tendenser”, vil ikke ændre væsentligt på den kendsgerning, at det arbejderklassen og UnderDanmark, der betaler prisen for regeringens skattestop, herunder som AE såre rigtigt slår fast de allerfattigste. Det hele ender nærmest som en støtteerklæring til oppositionen i Folketinget (læs: Socialdemokratiet), der også er fortalere for skattereformer, der letter skatten på arbejde.

Der er brug for et anderledes, langt mere markant oprør mod højreregeringens politik. Et oprør, som også vender brodden mod den politik som forgængeren, Nyrup-regeringen, stod for. Forgyldning af erhvervslivet og de rige i bedste EU-ånd på den brede befolknings bekostning.

Netavisen 5. september 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne