Dansk ulandsbistand beskæres yderligere

Der er arbejderklassen og socialt de dårligst stillede, der betaler prisen for den kommende Finanslov og regeringens politik i øvrigt. Både herhjemme og i den tredje verden. Dansk ulandsbistand får endnu et hak nedad med finanslovsudspillet.

Danmark har i hvert tilfælde på papiret haft en international førerposition, når det gjaldt omfanget af ulandsbistand, uanset hvor reel hjælpen til den tredje verden så end har været. Men de tider er ved at være forhistorie. Det skal regeringen Fogh nok være garant for. Senest via det nye finanslovsudspil. Der er i denne omgang lagt op til beskæringer af ulandshjælpen på 1 milliard kroner. Et fald fra en 1 pct. til 0.9 pct. af bruttonationalindtægten produktet.

Der vil være tale om, at den danske ulandbistand vil nå det laveste niveau i mere end 10 år. På trods af FNs officielle planer om at bekæmpe verdens fattigdom, som Danmark har tilsluttet sig, forringes den danske ulandsbistand voldsomt. Men, hævder regeringen, Danmark ligger trods nedskæringerne fortsat på et højt niveau sammenlignet med andre lande, og det afgørende er ikke beløbets størrelse, men kvaliteten af bistanden.

Hvordan en bedre kvalitet trods nedskæringerne i bistanden skal sikres, forklarer ulandsordfører for det store regeringsparti Venstre, Pia Larsen, ikke nærmere, men det eneste procenttallet efter hendes mening egner sig til er at måle, om hvorvidt vi overholder FNs retningslinier for de rige lande om at give 0,7 pct. af bruttonationalindtægten til ulandsbistand. Sålænge vi gør det, er det i orden at skære på bistandshjælpen, uanset konsekvenserne.

At det er kommet offentligt frem, at de påtænkte nedskæringer på ulandsbistanden også ville ramme den danske indsats i forhold til driften af en lang række centre for torturofre rundt om i verden hårdt med katastrofale konsekvenser for torturofrene (lokalbefolkningen) til følge, har dog fået regeringen til på det område (måske) at trække følehornene til sig.
Der er med finanslovsudspillet tale om en fortsat omfordeling fra fattig til rig, både på rent nationalt plan og internationalt plan.

Se også:
Finanslov 2003 sælges under falsk varebetegnelse Netavisen 30.08.02
Finansloven – en hån mod de svagest stillede Netavisen 03.09.02

Netavisen 3. september 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne