Kosmetisk reform af Socialdemokratiet

Et er de socialdemokratiske politikere enige om. Der er behov for at reformere partiet – men ikke for at ændre partiets politik. Det er udelukkende måden at præsentere sig på og markedsføre partiet, der skal ændres, fastslår Poul Nyrup Rasmussen

Nej, problemet er slet ikke den reaktionære og arbejderfjendske politik, som den socialdemokratiske Nyrup-regering gennemførte. Problemet er salget af “varen”: den socialdemokratiske, EU-dikterede politik, der til forveksling ligner den politik, som den nye kulsorte Fogh-regering gennemfører – blot i en lidt mere afdæmpet form.

Når de reelle politiske forskelle mellem partierne (regeringsalternativerne) er svære at få øjne på, så bliver selve indpakningen af budskaberne og præsentationen af de politiske synspunkter, med andre ord markedsføringen af det politiske produkt helt afgørende. Derfor skal Socialdemokratiets arbejde reorganiseres og partistrukturen ændres radikalt, så “kontakten til borgerne” styrkes og indflydelsen fra partiforeningerne begrænses.

Folk, der kan skrabe stemmer til partiet/sælge billetter, skal kunne drages direkte ind fra gaden og få tilbudt ledende poster i partiet, så de slipper for at kæmpe sig vej op gennem det socialdemokratiske hierarki via partiforeningerne/apparatet. De skal blot have vist lidt interesse, talent og holdning, som det udtrykkes af Vagn Ry Nielsen, borgmester i Horsens. Markedsføringen og medlemshvervningen skal være langt mere “aggressiv og personlig”.

Man vil udpege 30 personer, der skal specialuddannes til at være socialdemokratiske “forbilleder og spydspidser” i “Det nye Socialdemokrati”. Samtidig vil man i langt højere grad lade sig inspirere af trendforskere og såkaldte visionære politikere, hvilket er noget af en modsigelse, da der absolut ikke er noget som helst visionært i Socialdemokratiets politik.

– Vi skal passe på, at vi ikke fastholder nogle billeder inde i folks hoveder af Socialdemokratiet, som hører en fjern fortid til, bedyrer Frank Jensen. Også SiD bakker Nyrup op i hans ‘fornyelse’.
De gamle, socialdemokratiske traditioner skal skylles med badevandet, så partiet fremstår som moderne – med på noderne – og mens den dybt reaktionære politik, som har kostet partiet enhver rest af tillid i arbejderklassen og UnderDanmark, fastholdes og udbygges til gavn og glæde for kapitalen.

Netavisen 13. august 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne