Støt voksende arbejdsløshed i Danmark og EU

De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en ledighed på 5,1 pct. af arbejdsstyrken. Siden sidste efterår er den steget svagt med 0,1 pct. Blandt højtuddannede (akademikere) vokser ledigheden støt og ligger nu på 4,5 pct.

Den økonomiske verdenskrise har sendt arbejdsløshedstallene i vejret verden over: i USA har millioner mistet deres arbejdsplads gennem bølger af massefyringer i 2001 og i år. I Tyskland har det officielle arbejdsløshedstal passeret en kritisk grænse på 4 millioner. Det seneste tal steg med 92.000 til 4.05 millioner – eller 9.7 pct. af arbejdsstyrken – en stigning på en kvart million på et år.

I Eurozonen ligger den officielle arbejdsløshed nu på 8,4 pct i juni ifølge EUs statistiske kontor Eurostat. Det er en stigning på 0.1 pct. siden maj. De store økonomier Tyskland, Frankrig, Spanien og Belgien så en øget arbejdsløshed i denne størrelsesorden.
Bølgen af massefyringer i multinationale selskaber er samtidig langt fra stoppet endnu (Se The Guardian Recession Roll-Call Eng).

Der stilles imidlertid kraftig tvivl ved arbejdsløshedsstatistikkerne. Den reelle arbejdsløshed er langt større end det fremgår. I England f.eks. angives den officielle ledighed til at være 3-4 pct. En ikke-offentliggjort rapport fra Office of National Statistics (ONS) stiller sig imidlertid stærkt kritisk over for den metode, man selv foretager opgørelserne efter. Ifølge avisen The Guardian siger rapporten, at arbejdsløsheden i Manchester, det centrale Birmingham og dele af det indre London er dobbelt så stor som regeringen hævder. Den hævder at tallene for arbejdsløsheden i en række byer er ‘utilfredsstillende’ og ‘groft vildledende’, og anbefaler at de officielle tal trækkes tilbage. Andre kilder hævder at den reelle britiske arbejdsløshed er 15 pct. – ikke de 3-4 som ONS officielt offentliggør.

Den statiske metode som ONS følger er den, som anbefales af FN-organisationen ILO. De kritiseres for at være udarbejdet ‘med politiske formål’ og for at have ‘meget lidt at gøre med virkeligheden’.

I Danmark bliver man ved med at tale om ‘rekordlav ledighed’ (Berlingske Tidende 09.08.02). Den lille stigning i arbejdsløshedstallet på 0.1 procent i løbet af knapt et år er tal, der passer regeringen. De er imidlertid også stærkt vildledende.
Når der tales om rekordlav ledighed og den mindste ledighed siden 70erne er det fup. I begyndelsen af 70erne før EU-medlemsskabet – var der arbejdsløshedsprocenter nede i omegnen af 2 pct. I dag ligger selv de sminkede og manipulerede officielle tal på langt mere end det dobbelte af de rekordlave tal fra dengang.

Men opgørelsesmetoderne og definitionerne arbejdsløshedstallet angives efter har også skiftet, og derfor er tallene langt fra sammenlignelige. Arbejdsløsheden både omregnes til fuldtidsstillinger og sæsonkorrigeres. Antallet af personer ramt af arbejdsløshed i dag er alene af den grund langt højere end det tal på 142.000 arbejdsløse fuldtidsbeskæftigede i juni (svarende til 5,1 pct. af den officielt registrerede arbejdsstyrke) som Danmarks Statistisk opgiver.
Men dertil kommer at alle arbejdsløse i aktiveringsforløb, på fleksjobs o.s.v. bevidst holdes ude af statistikkerne. Det drejer sig om titusinder af mennesker.

De reelle tal for arbejdsløsheden holdes skjult for danskerne. Men de er med garanti langt højere end de 5,1 pct., som placerer Danmark langt under gennemsnittet for eurolandene.

Netavisen 9. august 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne